Ειδική Καταχώριση
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικά άρτιες και καινοτόμες λύσεις με σκοπό την ποιοτική εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Τοπογραφικά διαγράμματα, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ρύθμιση αυθαιρέτων μελέτη και κατασκευή οικοδομικών έργων, εκτιμήσεις ακινήτων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Κουτσούγερας Ιωάννης Π. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Τρίπολη
 
 
Μοιράσου το: