Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ( ΥΔΕ )

Άλλα Τηλέφωνα
2510230063 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510291535 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510291536 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510291537 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510291516 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510291518 : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΔΥΕΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Καβάλα
 
 
Μοιράσου το: