Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Κουρτίνες ψυκτικών θαλάμων.

Άλλα Τηλέφωνα
2104176334
2104175854
2114113052
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΚΜΜΒ ΟΕ - ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β ΟΕ που ανήκει στην κατηγορία Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις και εδρεύει στην περιοχή Πειραιάς