Θερμομόνωση
Περιγραφή Επιχείρησης
Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μία μοναδική κατοικία στο χαμηλότερο δυνατό κόστος! Το systima εξωτερικής θερμομόνωσης έχει ως κύριο προσανατολισμό τη θερμική θωράκιση του κτιρίου ελαχιστοποιώντας έτσι τις θερμικές απώλειές του από τους εξωτερικούς τοίχους αλλά και την εισροή θερμότητας το καλοκαίρι από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό του.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Εμπιστευθείτε μας να διορθώσουμε την παλιά σας μόνωση όπου είναι ανεπαρκής, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και υλικά.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή THERMOSYSTIMA.GR (Παπαδόπουλος Παναγιώτης Δ.) που ανήκει στην κατηγορία Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις και εδρεύει στην περιοχή Παλλήνη