Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
O Καούνης Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ - MSc «Συστήματα Αυτοματισμού», διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) μελέτες κτηρίων, Έκδοση Αδειών λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας), Συστήματα Α.Π.Ε., Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Μελέτες Πυρασφάλειας, σύνταξη Τεχνικών Φακέλων, υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, επίβλεψη και κατασκευή Η/Μ έργων, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχο μας αποτελεί πάντοτε η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, προσδίδοντας αξία στα έργα, στους πελάτες και στους συνεργάτες που μας εμπιστεύονται.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Οι υπηρεσίες του γραφείου εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών αντικειμένων, στις εξής κατηγορίες: Μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων Έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων - βιομηχανιών - βιοτεχνιών - εργαστηρίων Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων - λεβήτων - κλιματισμού Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων και ειδικών εγκαταστάσεων Ενεργειακές Μελέτες (Φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ, συμπαραγωγή ΣΗΘ).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Καούνης Αντώνιος Ε. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Ασπρόπυργος