Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Bar
Parking
WiFi
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2510240071
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή PHILOXENIA HOTEL - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ που ανήκει στην κατηγορία Ξενοδοχεία και εδρεύει στην περιοχή Καβάλα
 
 
Μοιράσου το: