Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Οργάνωση ποδοσφαιρικών ομάδων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή STARGATE FOOTBALL EVENTS MANAGEMENT που ανήκει στην κατηγορία Οργάνωση Γάμου - Εκδηλώσεων και εδρεύει στην περιοχή Πειραιάς