ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ειδική Καταχώριση
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, υπαγωγή στο νέο νόμο, βεβαίωση μηχανικού για συμβόλαια.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Καπετανάκη Θεοδώρα Χ. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Γλυφάδα