Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο 18ετούς εμπειρίας, ενασχόληση με ιδιωτικές μελέτες και ιδιωτικές-δημόσιες εργολαβίες. Σύνταξη φακέλου πιστώσεων δημοσίων έργων για εργολήπτες.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση σύνταξης των παρακάτω απαραιτήτων εγγράφων που συνοδεύουν το φάκελο κατασκευής έργου από την αρχή έως το πέρας του, μέσω αξιόπιστου λογισμικού προγράμματος: Χρονοδιαγράμματα, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, ανακεφαλαιωτικοί, αναθεωρήσεις. Έκδοση αδειών δόμησης ( πλήρης φάκελος μελετών ). Κατασκευή ιδιωτικών έργων και εργολήπτης δημοσίων έργων 2ης τάξης .

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Αντωνιάδης Αντώνιος Δ. που ανήκει στην κατηγορία Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες και εδρεύει στην περιοχή Κομοτηνή
 
 
Μοιράσου το: