Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Έχει Συγχωνευθεί με το 2ο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου

Άλλα Τηλέφωνα
2105788228 : ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2105786049 : ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2105788233 : ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2105788241 : ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
2105788227 : ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που ανήκει στην κατηγορία Αστυνομία και εδρεύει στην περιοχή Περιστέρι
 
 
Μοιράσου το: