Περιγραφή Επιχείρησης
Mελέτη και κατασκευή σπιτιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, ανακαινίσεις και διαρρυθμίσεις χώρων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη κατασκευής, ανακαίνιση και διαρρύθμιση χώρων, ρυθμίσεις, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Λάππας Χαράλαμπος Θ. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα