,
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άλλα Τηλέφωνα
2467021191 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2467021628 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΗΤΡΩΟ
2467021190 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΚΤΗ
2467021622 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΗΤΡΩΟ
2467021626 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΗΤΡΩΟ
2467021625 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΗΤΡΩΟ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Καστοριά
 
 
 
 
Μοιράσου το: