Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Περιγραφή Επιχείρησης
Η εταιρία ISPS έχει κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, κατασκευάζοντας φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο εταιριών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν είτε μέσω πλήρους εξαγοράς των εταιριών είτε μέσω συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό τους.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Η ISPS παρέχει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την αρχική κατάθεση του φακέλου αίτησης, τη μελέτη εγκατάστασης, την παροχή εξοπλισμού και την κατασκευή μέχρι τη σύνδεση του πάρκου, την παρακολούθηση, τη συντήρηση και διαχείρισή του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Άλλα Τηλέφωνα
2106127045 (FAX)
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ISPS - ISPS INNOVATIVE SOLAR POWER SOLUTIONS ΕΠΕ που ανήκει στην κατηγορία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και εδρεύει στην περιοχή Αγία Παρασκευή
 
 
Μοιράσου το: