Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Ειδικευόμαστε στον τομέα της μετάφρασης γαλλικών κειμένων και της επιμέλειας ελληνικών κειμένων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής : α) μεταφράσεις γαλλικών κειμένων, β) επιμέλειες ελληνικών κειμένων, και γ) πανεπιστημιακή υποστήριξη στους παραπάνω τομείς. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη δουλειά μας είναι η εγκυρότητα και η μέγιστη δυνατή ποιότητα των μεταφράσεων και των επιμελειών.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Ντάφος Βάιος Φ. που ανήκει στην κατηγορία Μεταφράσεις και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
 
Μοιράσου το: