Μαθήματα Αγγλικών
Μαθήματα Γαλλικών
Μαθήματα Γερμανικών
Μαθήματα Ιταλικών
Περιγραφή Επιχείρησης
Δεκαετής παρουσία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αθήνα με μακρόχρονη εμπειρία στο σύστημα και την διεξαγωγή των εξετάσεων ξένων γλωσσών όπως και στην απόκτηση ευρύτερων επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά -ιταλικά) σε γκρουπ και ιδιαίτερα για όλα τα επίπεδα.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Καραμανλή Χριστίνα Γ. που ανήκει στην κατηγορία Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα