Περιγραφή Επιχείρησης
Το τεχνικό γραφείο ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ παρέχει κάλυψη σε κάθε τοπογραφική δραστηριότητα για τον ιδιώτη και για τον επαγγελματία, απαρτίζεται από έμπειρους τοπογράφους, με πολυετή εμπειρία τόσο στη μελέτη, όσο και στο εργοτάξιο. Η εμπειρία, σε συνδυασμό με τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει το γραφείο μας, τόσο σε εξοπλισμό τοπογραφικών, γεωδαιτικών οργάνων, όσο και σε λογισμικά γραφείου, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τοπογραφική δραστηριότητα σε τεχνικές εταιρίες, εργολήπτες, μηχανικούς, δημόσιους φορείς και ιδιώτες.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ΕΓΣΑ΄87 -Οριοθετήσεις οικοπέδων / αγροτεμαχίων -Κτηματολόγιο -Φωτοερμηνίες -Μελέτη και επίβλεψη τοπογραφικών εργασίων -Υποστήριξη και επιμέτρηση τεχνικών έργων - Εναέριες αποτυπώσεις.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που ανήκει στην κατηγορία Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες και εδρεύει στην περιοχή Πτολεμαίδα
 
 
Μοιράσου το: