Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Στην σχολή μας οι μελλοντικοί χειριστές ταχύπλοων σκαφών εκπαιδεύονται στην ναυσιπλοΐα σε ασκήσεις εύρεσης στίγματος και πορείας επί χάρτου στους τρόπους επικοινωνίας με χρήση VHF καθώς και στην οπτική αναγνώριση σημάτων του διεθνή ναυτικού κώδικα. Στην πρακτική εκπαίδευση που γίνεται αποκλειστικά στην θάλασσα με το σκάφος της σχολής οι μαθητές εξοικειώνονται με τα συστήματα πλοήγησης του σκάφους και την χρήση πυξίδας, τρόπους πλαγιοδέτησης και πλωροδέτηση , ασφαλής πλεύση και αγκυροβολία και αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου ( περισυλλογή ανθρώπου από την θάλασσα ).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Θεολόγου Ευάγγελος που ανήκει στην κατηγορία Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και εδρεύει στην περιοχή Καβάλα