Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
WiFi
Ενδεικτική τιμή κατά άτομο: 10-12€
Κρητική Κουζίνα
Πρόσβαση ΑΜΕΑ
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΑΡΙΣΜΑΡΙ ΚΑΙ ΒΑΡΣΑΜΟ που ανήκει στην κατηγορία Εστιατόρια και εδρεύει στην περιοχή Ηράκλειο
 
 
Μοιράσου το: