Ειδική Καταχώριση
Κατηγορίες
Parking
WiFi
Ελληνική Κουζίνα
Ενδεικτική τιμή κατά άτομο: 10€
Πρόσβαση ΑΜΕΑ
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΓΥΑΛΟΣ που ανήκει στην κατηγορία Εστιατόρια και εδρεύει στην περιοχή Καβάλα
 
 
Μοιράσου το: