Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο φυσικό αέριο, καθώς επίσης και στα υδραυλικά υλικά και εξαρτήματα.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι: ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτες φυσικού αερίου.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Δαλαμάγκας Σωτήριος Ι. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Τρίκαλα