Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Υπηρεσίες Λογοθεραπείας ενός ευρέως φάσματος διαταραχών στο τομέα των ειδικών θεραπειών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Καγιοπούλου Αγγελική που ανήκει στην κατηγορία Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές και εδρεύει στην περιοχή Ναύπλιο