Περιγραφή Επιχείρησης
Η Γιολάντα Κατωμέρη και συνεργάτες είναι μια ομάδα δικηγόρων που παρέχουν νομικές συμβουλές και εκπροσωπούν εντολείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, της ομάδας αυτής ηγείται η δικηγόρος Γιολάντα Κατωμέρη, η οποία έχει ολοκληρώσει τις νομικές σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, και γρήγορα εξελίχθηκε σε Γιολάντα Κατωμέρη και συνεργάτες. Παρέχονται υπηρεσίες σε όλους τους τομείς και ειδικότητες του νομικού δικαίου στην χώρα μας.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Αστικό δίκαιο, επίλυση διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια, ποινικό δίκαιο, ατυχήματα και αξιώσεις από τραυματισμούς. Αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις, εμπορικό δίκαιο, φορολογικές συμβουλές, εργατικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο. Μεταβιβάσεις κατοικίας και εμπορικής ιδιοκτησίας, διαμεσολάβηση, ναυτικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο. Η εταιρία υπερέχει επίσης στο να προσφέρει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στους τομείς των : αδειοδότηση και εμπορική εταιρία, δίκαιο του internet και του ηλεκτρονικού εμπορίου ( Domain name negotiations and transactions ).

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Κατωμέρη Γιολάντα Σ. που ανήκει στην κατηγορία Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία και εδρεύει στην περιοχή Κέρκυρα
 
 
 
Μοιράσου το: