Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και εγκαταστάσεων.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Κλιματισμός, φυσικό αέριο, πυροπροστασία, ηλεκτρολογικά. μελέτη, εγκατάσταση, αδειες, πιστοποιητικά, κλπ. Εξοικονομώ κατ' οίκον.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Μπάρκουλης Αντώνιος Γ. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα