Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέρμανση, ηλεκτρολογικά σχέδια, ενεργειακά πιστοποιητικά, συντήρηση κλιματιστικών, ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Καρανίκας Παναγιώτης Κ. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Καρδίτσα