,
Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Άλλα Τηλέφωνα
2321059108 : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
2321356101 : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
2321356103 : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
2321356105 : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
2321356106 : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
2321356108 : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Σέρρες
 
 
Μοιράσου το: