Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Εφαρμογές ψύξης, κλιματισμού, αερισμού. Εφαρμογές θερμικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μελέτες, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Αμβροσιάδης Δημήτριος Α. που ανήκει στην κατηγορία Ψυκτικοί και εδρεύει στην περιοχή Κατερίνη
 
 
Μοιράσου το: