Ειδική Καταχώριση
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, έκδοση οικοδομικών αδειών. Άδειες δόμησης βάσει Ν.4030/11, υπολογισμός κόστους, προμελέτη τακτοποίηση αυθαιρέτων τακτοποιήσεις βάσει του νέου νόμου 4178/1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση των αυθαιρεσιών, υπολογισμός κόστους, άμεση εκπόνηση σχεδίων, ενεργειακά πιστοποιητικά, συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτοψία απο ενεργειακό επιθεώρητη εντάξη στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον", άδειες λειτουργίας, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων διαμόρφωση χώρων - διάγράμματα ροής ανακαίνιση και αποκατάσταση χώρων, τοπογραφικές μελέτες, πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση εξάρτηση στο ελληνικό σύστημα αναφοράς, βεβαιώσεις μηχανικού κτηματολόγιο.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Μούρκας Δημήτριος Α. που ανήκει στην κατηγορία Αρχιτέκτονες & Αρχιτεκτονικά Γραφεία και εδρεύει στην περιοχή Τρίκαλα
 
 
Μοιράσου το: