Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άλλα Τηλέφωνα
2310510866 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2310510898 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (FAX)
2313322824 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
2313322825 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
2313322826 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
2313322857 : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ ) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ που ανήκει στην κατηγορία Ασφαλιστικά Ταμεία και εδρεύει στην περιοχή Θεσσαλονίκη
 
 
 
 
Μοιράσου το: