Κατηγορίες
Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Πρώην Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας ( ΕΚΑΚΒ )

Άλλα Τηλέφωνα
2313313820 : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2313313821 : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
2313313832 : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2313313833 : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2313313835 : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2313313836 : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΚΚΑ - ΚΚΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ που ανήκει στην κατηγορία Δημόσιος Τομέας και εδρεύει στην περιοχή Θεσσαλονίκη
 
 
Μοιράσου το: