Περιγραφή Επιχείρησης
Τo κέντρο προγεννητικού ελέγχου και εμβρυομητρικής ιατρικής Embryocosmos δημιουργήθηκε με βάση τα πρότυπα που έχει ορίσει το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation, FMF) και τον τρόπο οργάνωσης του Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine του Kings College Hospital του Λονδίνου, το οποία αποτελούν τα μεγαλύτερα κέντρα αναφοράς παγκοσμίως. Το κέντρο μας στελεχώνεται από γιατρούς με μακρόχρονη εκπαίδευση δίπλα στον πατέρα του προγεννητικού ελέγχου καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη. Οι γιατροί είναι πιστοποιημένοι για την εκτέλεση όλων των υπερηχογραφημάτων καθώς και των ενδομήτριων επεμβατικών δοκιμασιών (αμνιοπαρακέντηση, λήψη τροφοβλάστησης).
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Αυχενική διαφάνεια, papp-a, υπερηχογράφημα β' επιπέδου, υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου, υπερηχογράφημα doppler, αμνιοπαρακέντηση, λήψη τροφοβλάστης, μη επεμβατικό τεστ.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή ΕΜΒΡΥΟΚΟΣΜΟΣ (Ρώτας Μιχαήλ Α.) που ανήκει στην κατηγορία Γυναικολογικές Κλινικές και εδρεύει στην περιοχή Αθήνα
 
 
Μοιράσου το: