Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ. MSc περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής ΕΑΠ.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τοπογραφικές αποτυπώσεις, εκτιμήσεις αξίας ακίνητης περιουσίας, ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Σταθοπούλου Κωνσταντίνα Π. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Αγρίνιο