ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ειδική Καταχώριση

Περιγραφή Επιχείρησης
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες, επιβλέψεις κατασκευών, άδειες λειτουργίας, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας για μεταβιβάσεις, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, επισκευές κάθε είδους και δυσκολίας βλαβέντων κατασκευών, εκτιμήσεις ακινήτων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Παπανδρέου Ιωάννης Σ. που ανήκει στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Γλυφάδα
 
 
 
Μοιράσου το: