Ειδική Καταχώριση
Περιγραφή Επιχείρησης
Τεχνικό γραφείο. Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, αδειοδοτήσεις ηλεκτρικών και μηχανολογικών έργων.

Θέλετε να εμπλουτίσετε την εγγραφή Κορακίτης Ζαφείριος Γ. που ανήκει στην κατηγορία Μηχανολόγοι Μηχανικοί και εδρεύει στην περιοχή Νάξος