Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Γραφολόγοι Αθήνα

: 16 αποτελέσματα
Αμερικής 19, Αθήνα, 10672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Με εμπειρία άνω των 30 ετών και με τα κατάλληλη φωτοοπτικά μηχανήματα, στο εργαστήριο μου, εξετάζονται, - η γνησιότητα ή μη, γραφής, αριθμογραφής και υπογραφής σε αμφισβητούμενα έγγραφα, - η διαπίστωση ηθελημένων αλλοιώσεων και η ταυτότητα του συντάκτη ανώνυμης γραφής - η γνησιότητα ή μη, ιδιόγραφων διαθηκών και η διαπίστωση του πραγματικού συντάκτη αμφισβητουμένης γραφής- υπογραφής, η εν λευκώ διαμόρφωση ενός κατασκευασμένου εγγράφου, - η διερεύνηση της νόθευσης γραφής, η διαπίστωση μεταφοράς γραφής ή υπογραφών και οι αλλοιώσεις μέσω προσθηκών, διαγραφών και απαλείψεων λέξεων ή προτάσεων επί του εξεταζομένου εγγράφου, - η ταυτότητα ή μη γραφικών μέσων και η διασταύρωση γραμμών και λέξεων, - η παθολογικότητα γραφής / υπογραφής, σε σχέση με την ηλικία και τις βλάβες ( μόνιμες ή διαρκείς) του κεντρονευρομυϊκού συστήματος του ανθρώπου και κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με την αμφισβήτηση της σύστασης ενός εγγράφου, - τα δε, συμπεράσματα επί των επί μέρους , γνωμοδοτήσεων μου, διατυπώνονται σύμφωνα με τη διεθνώς αποδεκτή ορολογία για θέματα Δικαστικής Γραφολογίας, όπως περιέχονται στις οδηγίες των διεθνών ενώσεων εξεταστών γραφής και εγγράφων ASTM Ε1658 -08 Standard Terminology for Expressing Conclusions of Forensic Document Examiners
Ακαδημίας 76, Αθήνα - Εξάρχεια, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Αναγνώριση γνησιότητας ή πλαστογράφησης γραφής & υπογραφής - Αποκάλυψη μεταμφιεσμένης γραφής ή υπογραφής - Εξακρίβωση μηχανικής και εντυπωματικής γραφής από εκτυπωτές, γραφομηχανές κ.ά. - Ταυτοποίηση σφραγίδας, υδατογραφήματος και αναγλύφου - Έλεγχος παραχάραξης εγγράφων και προσθήκης, αφαίρεσης ή τροποποίησης μελάνης - Εξέταση γραφικού εργαλείου και γραφικής επιφάνειας - Αποκωδικοποίηση και καθαρογράφηση δυσανάγνωστης γραφής - Μικροφωτογράφιση εγγράφων και υλικού με εξειδικευμένο εξοπλισμό? - Δημιουργία Γραφολογικής Έκθεσης με επεξηγήσεις και αναλυτικούς πίνακες σε θέματα που αφορούν: - Διαθήκες - Ιδιωτικά Συμφωνητικά - Πληρεξούσια - Επιταγές - Ασφαλιστικά Έγγραφα - Ταυτότητες - Διαβατήρια - Τίτλοι Κυριότητας - Άδειες οδήγησης - Αριθμούς Πλαισίου αυτοκινήτων - Συμβολαιογραφικές Πράξεις - Ανώνυμες Επιστολές - Δημόσια Έγγραφα - Λογιστικά Βιβλία - Πίνακες και Έργα Τέχνης ? - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ζηρίνειο, Κηφισιά Αττικής
Ιουλιανού 40, Αθήνα - Πλατεία Βικτωρίας, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι

ΜΕΛΟΣ: Associazione Grafologica Italiana,Associazione Grafologi Giudiziari, Ελλ.Ινστιτ.Γραφολογίας, Workshop di Grafologia Peritale Α.G.I., Italia, Pesaro 29/08-01/09/2005. - ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Από το 1998 ως Δικηγόρος, από το 2001 ως Δικαστικός Γραφολόγος & από το 2002 ως Δικαστικός Γραφολόγος - Πραγματογνώμονας εγγεγραμμένος στους καταλόγους Πρωτοδικείου & Εισαγγελίας Αθηνών, Πειραιώς και άλλων πόλων της ελληνικής επικράτειας. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

  • Γραφολογική διερεύνηση για διαπίστωση γνησιότητας ή πλαστότητας: γραφής ή αριθμογραφής εγγράφων, υπογραφών επί εγγράφων ή αξιογράφων, γραφής, αριθμογραφής & υπογραφής διαθηκών, ανωνυμογραφίας (ανώνυμα γράμματα, σημειώματα, επιγραφές κ.ο.κ.). -
  • Συμβουλή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επί έμψυχου δυναμικού εταιρειών για τοποθέτηση υπαλλήλων στις καταλληλότερες λειτουργικά & παραγωγικά θέσεις με βάση την ιδιοσυγκρασία, συμβουλή προσανατολισμού με βάση ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες ή κλίσεις του γράφοντος. -
  • Χαρακτηρολογική ανάλυση. Ανάλυση γραφικού χαρακτήρα για προσδιορισμό της προσωπικότητας & των έμφυτων ή επίκτητων χαρακτηρολογικών χαρακτηριστικών του γράφοντος από κατάλληλα επιλεγμένο γραφικό δείγμα.
3ης Σεπτεμβρίου 35, Αθήνα, 10432, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: - Γραφολογική διερεύνηση για διαπίστωση γνησιότητας ή πλαστότητας: γραφής ή αριθμογραφής εγγράφων, υπογραφών επί εγγράφων ή αξιογράφων, γραφής, αριθμογραφής & υπογραφής διαθηκών, ανωνυμογραφίας (ανώνυμα γράμματα, σημειώματα, επιγραφές κ.ο.κ.). - Συμβουλή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επί έμψυχου δυναμικού εταιρειών για τοποθέτηση υπαλλήλων στις καταλληλότερες λειτουργικά & παραγωγικά θέσεις με βάση την ιδιοσυγκρασία, συμβουλή προσανατολισμού με βάση ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες ή κλίσεις του γράφοντος. - Χαρακτηρολογική ανάλυση. - Ανάλυση γραφικού χαρακτήρα για προσδιορισμό της προσωπικότητας & των έμφυτων ή επίκτητων χαρακτηρολογικών χαρακτηριστικών του γράφοντος από κατάλληλα επιλεγμένο γραφικό δείγμα.
Αιόλου 100, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γνωμοδοτήσεις αναγνώρισης γνησιότητας γραφής και υπογραφής, Αποκάλυψη πλαστογραφίας, Αναγνώριση γραφέως ανωνύμων επιστολών, Ανάγνωση και αποκωδικοποίηση δυσαναγνώστου γραφής, Εξετάσεις μελανιού χαρτιού, Χρονολόγηση μελανιού χαρτιού, Εξετάσεις φωτοτυπιών - φωτογραφιών, Εξετάσεις μικροσκοπικές UV, IF ακτίνες.
Δικαστικός Γραφολόγος
Σκουφά 66, Αθήνα - Κολωνάκι, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Νομικές υπηρεσίες. Αναλυτική γραφολογία. Δικαστική γραφολογία, διαμεσολάβηση.
Ειδικός Δικαστικός και Αναλυτικός Γραφολόγος
Βαλαωρίτου 9Α, Αθήνα - Κολωνάκι, 10671, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Δικαστικός Γραφολόγος
Ασκληπιού 26-28, Αθήνα, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γραφολογική εξέταση και σύγκριση χειρόγραφης και δακτυλογραφημένης γραφής, υπογραφών, εντυπωμάτων σφραγίδων, γραφικών μέσων κ.λπ. στοιχείων επί πάσης φύσεως εγγράφων (αξιόγραφα, επιταγές, διαθήκες, συμβόλαια, επιστολές, αποδείξεις, συμβάσεις, κ.λπ.) προς διακρίβωση της γνησιότητά τους. Αναζήτηση και εμφάνιση τυχόν αόρατης, λανθάνουσας γραφής, υπαρχουσών αλλοιώσεων, προσθηκών ή νοθεύσεων επί εγγράφων, εξέταση, σύγκριση φωτοτυπιών, δακτυλογραφημένων και εκτυπωμένων εγγράφων, εξέταση διαχωρισμού μελάνης. Για τις ανωτέρω εξετάσεις μπορεί να συνταχθεί επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση γραφολογικής γνωμοδοτήσεως προς δικαστική χρήση. Δυνατότητα συναντήσεως στο γραφείο του επιληφθέντος δικηγόρου.
Δικαστική Γραφολόγος
Ασκληπιού 26-28, Αθήνα, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Δικαστικός Γραφολόγος
Ασκληπιού 3, Αθήνα, 10679, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γραφολόγος
Ζωοδόχου Πηγής 16, Αθήνα, 10681, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Ειδική Δικαστική Γραφολόγος
Ακαδημίας 69, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Ασκληπιού 20 & Σκουφά, Αθήνα, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γραφολόγος
Κυρίλλου Λουκάρεως 39-41, Αθήνα - Γκύζη, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Εξέταση εγγράφων που περιέχουν γραφή ( χειρόγραφη ή μηχανική ) και υπογραφές προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα ή η πλαστότητά τους.
Δικαστική Γραφολόγος - Χαρακτηρολόγος
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 156, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Γραφολογικές εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες. Γραφολογικά διαγράμματα. Μελέτη και εξέταση διαθηκών, επιταγών και παντός είδους εγγράφων. Λοιπές νομικές υπηρεσίες.
Δικαστική Γραφολόγος
Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφολόγοι
Πλαστογραφία Εγγράφων, Υπογραφές, Γνησιότητα Κειμένου, Εξέταση Διαθηκών. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Σελίδα:
1
 
Μοιράσου το:
       
Στην ενότητα Γραφολόγοι θα βρεις γραφολόγους σε Αθήνα.
Επιπλέον Αναζητήσεις:
Γραφολόγοι Αττικής Γραφολόγοι