Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Ελλάδα

: 9.519 αποτελέσματα
Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Κατασκευή Ιστοσελίδων (websites) , Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Μελέτη - Εγκατάσταση)
Τήρηση λογιστηρίου - Φοροτεχνικά - Τεχνική υποστήριξη - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επαγγελματική εκπαίδευση - Κατασκευή ιστοσελίδων - Marketing - Δίκτυα δεδομένων - Στόχος μας να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνουμε πολύτιμος σύμμαχος βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, προάγοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στην εξωστρέφειά τους.
Ανδριανουπόλεως 29, Αθήνα - Κολωνός, 10444, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων μηχανογραφικά ή χειρόγραφα στην επιχείρησή σας ή στα γραφεία μας. - Οργάνωση-επίβλεψη λογιστηρίων - Μηχανοργάνωση λογιστηρίων - Έλεγχος ισοζυγίων Φ.Π.Α. Φ.Μ.Υ. - Intrastat - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, Ο.Ε, Ε.Ε., Ατομικών Επί.) - Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές Συγχωνεύσεις – Μετατροπές - - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας - Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ κοινών επί. και Οικονομοτεχνικών έργων. - Αναγγελίες ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασιών - Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά - Πληρωμές Εισφορών από εμάς (μέσω web) - Ασφαλιστικές Ενημερότητες - Βεβαιώσεις Αποδοχών - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος - Κληρονομικά (συνεργασία και με δικούς μας συμβολαιογράφους) για ολοκλήρωση διαδικασιών. - Σύνταξη-τροποποιήσεις Ε9-υπολογισμός ΕΝΦΙΑ. - Ρυθμίσεις για χρέη σε δημόσιο (εφορία,ταμεία)-εξωδικαστικός μηχανισμός. - Πόθεν εσχες - Επιδόματα (κοινωνικά-προνοιακά) - Ακατάσχετος λογαριασμός - Μισθωτήρια ακινήτων - Αλλαγή στοιχείων μητρώου - Έκδοση- παραβόλων –πληρωμή (μέσω web) - Τέλη κυκλοφορίας - Δηλώσεις Κτηματολογίου (ηλεκτρονικά) - Επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις (ΕΣΠΑ-ΟΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ)
Ασκληπιού 175 & Φαναριωτών, Αθήνα - Εξάρχεια, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Β – Γ) φυσικών και νομικών προσώπων, οργάνωση, αναδιοργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, συστάσεις, μεταβολές, διαλύσεις προσωπικών εταιρειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες. - Φοροτεχνικές υπηρεσίες: Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.), ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων, φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και εναρμόνισή τους με τη φορολογική νομοθεσία. - Υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού: Υπολογισμός μισθοδοσίας και ΑΠΔ, προσλήψεις, απολύσεις, υποβολή εντύπων ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιδοτήσεων θέσεων εργασίας. - Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο με ISO: 9001 2008.
Αφροδίτης 58, Παλαιό Φάληρο, 17561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικά
 • Φορολογικός σχεδιασμός -
 • Φορολογικές δηλώσεις καθώς και Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠΔ, ΙΚΑ κλπ

Λογιστικά

 • Επιβλέψεις λογιστηρίων (με δικό τους προσωπικό ή με παραχώρηση δικού μας) -
 • Παρακολούθηση/Ενημέρωση Βιβλίων (Απλογραφικών, Διπλογραφικών)

Εργατικά

 • Πλήρης κάλυψη Μισθοδοτικών / Εργατικών θεμάτων -
 • Ανάληψη (σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) θεμάτων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ.
Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, 15234, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες:

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. -
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. -
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. -
 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών. -
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.

- Φοροτεχνικές Υπηρεσίες:

 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων. -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών βάσει δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.

- Οικονομικές Υπηρεσίες:

 • Καταγραφή και βελτίωση εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών της επιχείρησης. -
 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων, για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών. -
 • Σύνταξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων -
 • Ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. -
 • Μελέτη και σχεδιασμός cash flow και εργαλείων ταμειακής ρευστότητας.

- Μισθοδοσίες:

 • Κατάρτιση μισθοδοσιών. -
 • Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσιών (Α.Π.Δ., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.) -
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για τις εκάστοτε επιβαρύνσεις
Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ενημέρωση και επίβλεψη βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. -
 • Για ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Κοινοπραξίες. -
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων κάθε μορφής. -
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων και υποστήριξη σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία με σύγχρονη μηχανογραφική διαδικασία. -
 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων. -
 • Έλεγχος και επίβλεψη των λογιστηρίων οργανωμένων οικονομικών μονάδων και εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.
Μανωλάκη 9-11, 3ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες - δραστηριότητες που προσφέρουμε με γνώμονα το «κέρδος» και το όφελος των συνεργατών μας συνίστανται σε:

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες στον σχεδιασμό και στην κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου (business plan) και marketing plan. -
 • Υποβολή, υποστήριξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων (Επενδυτικός Νόμος, Εξωστρέφεια, Leader, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, ΟΑΕΔ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). -
 • Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μηχανισμών (Jeremie, Jessica,ΤΕΠΙΧ) για την παροχή Ενισχύσεων για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. -
 • Υποβολή, διαχείριση και συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013). -
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα θεματικά αντικείμενα για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και την επικαιροποιημένη κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων. -
 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες βιβλίων κάθε μορφής επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.4obs.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας

Καραολή & Δημητρίου 15, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Διαχείριση Κτιρίων , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
Τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας - Φορολογικές δηλώσεις - Μισθοδοσία - Οικογενειακά επιδόματα - Συντάξεις - Διεκπεραιώσεις - Κοινόχρηστα πολυκατοικιών - Ασφάλειες αυτοκινήτων, οικίας, ζωής - Φορολογία εισοδήματος - ΕΝΦΙΑ - Ίδρυση εταιρείας
Μεσολογγίου 33, Άλιμος - Άνω Καλαμάκι, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων -
 • Θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων -
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας – Εργατικά – Ασφαλιστικά -
 • Σύνταξη -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3) -
 • Υποβολή μισθωτηρίων -
 • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ -
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών -
 • Ενάρξεις – μεταβολές – διακοπές επιχειρήσεων -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Άνδρου 9, Αθήνα - Κυψέλη, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας. -
 • Οργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. -
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών. -
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας. -
 • Φορολογικές δηλώσεις. -
 • E9, ΕΝΦΙΑ -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. -
 • Μηχανογράφηση -
 • Ένσημα – ΑΠΔ -
 • Διεκπεραίωση φορολογικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Κάλβου Ανδρέα 59, Νέα Ιωνία, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Επιχειρήσεις: - Σε μια εποχή συνεχών οικονομικών και φορολογικών αλλαγών, αυστηρών ελέγχων και υψηλών προστίμων, παρέχουμε πλήρη λογιστική κάλυψη στους πελάτες μας. Με την πολυετή πείρα, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στα νέα φορολογικά δεδομένα και φυσικά με την υπευθυνότητα και εντιμότητα που μας διακρίνει, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας. Η συνεργασία με τους πελάτες του γραφείου γίνεται πάντα σε προσωπικό επίπεδο, η εξυπηρέτηση είναι συνεχής και συνεπής, με επικέντρωση στα ειδικά και εξατομικευμένα προβλήματα της κάθε επιχείρησης. - - Ιδιώτες: - Για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών η φορολογική δήλωση έχει γίνει η ετήσια φορολογική τους υποχρέωση. Αν και δεν θεωρείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση. - Γιατί να ρισκάρετε το λάθος που μπορεί να σας κοστίσει εκ των υστέρων, όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε την εξειδίκευσή μας που σας εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση;
Λ. Σαλαμίνος 86, Πειραιάς, 18900, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά -
 • Ενάρξεις
Κορυτσάς 7, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες -
 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Ελεγκτική -
 • Εργατικά -
 • Συνταξιοδοτικά -
 • Μηχανοργάνωση -
 • Εποπτεία λογιστηρίων
Αγίου Θεράποντος 6, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Πολυετή πείρα σε Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Μηχανογραφικά και Χρηματοοικονομικά ζητήματα. - Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο site: www.verris.gr
Ενορία Αγίου Νικολάου, Κάλυμνος, 85200, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ κατηγορίας -
 • Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις -
 • Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων -
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας – διαχείρισης προσωπικού -
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ - επιχορηγήσεις προσωπικού -
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Business Plans - Οικονομικές Μελέτες -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιχειρήσεων -
 • Ενάρξεις, μετατροπές και διακοπές επιχειρήσεων -
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
Φαληρέως Δημητρίου 46, Πειραιάς, 18547, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φορολογικές δηλώσεις - Υποβολή μισθωτηρίων - Μεταβολή στοιχείων μητρώου - Υπολογισμός τεκμηρίων - Φορολογικές ενημερότητες - Έκδοση εκκαθαριστικών και πιστοποιητικών - Τήρηση και μηχανογραφική ενημέρωση βιβλίων απλογραφικά – διπλογραφικά - Σύσταση – τροποποίηση - Μισθοδοσία επιχειρήσεων - Επίδομα παιδιών - Κάτοικοι εξωτερικού
Αγίας Σοφίας 30, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές υπηρεσίες -
 • Φορολογικές υπηρεσίες -
 • Εργατικά – Μισθοδοσία -
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες -
 • Νομικές υπηρεσίες -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Εξωτερικές εργασίες -
 • Ρευματοδότηση οικοδομών -
 • Υπηρεσίες από ιδιώτες
2ας Μεραρχίας 3, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικών υπηρεσιών: - Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών-Επισκόπηση παραστατικών- Τακτική συμφωνία-Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών, πελατών, ταμείου, τραπεζών. Σύνταξη-υποβολή μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α - Φορολογικών υπηρεσιών: - Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών-Ειδικά θέματα φορολογίας Φορολογία επιχειρήσεων,πλοίων,ναυτιλιακών εταιρειών Ζητήματα ακίνητης περιουσίας-Σύνταξη & κατάθεση προσφυγών Υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων κ.ά. - Υπηρεσιών Μισθοδοσίας: - μηνιαία μηχ/κή έκδοση μισθοδοσίας-Σύνταξη/υποβολή των έντυπων πρόσληψης ΟΑΕΔ, Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων για κάθε ειδικότητα κ.ά - Υπηρεσιών κοστολόγησης: Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου - Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργανωτικός Σχεδιασμός, Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων, Κατάρτιση Επιχ/κού Σχεδίου, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων κ.ά. - Ναυτιλίας: Παρακολούθηση & οργάνωση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67, Λογαριασμοί ενεργητικού-παθητικού εξόδων-εσόδων, Αναλυτική λογιστική, Reporting, Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων - Επενδύσεων-Αναπτυξιακών νόμων
Αναξαγόρα 6-8, Αθήνα, 10552, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Ενάρξεις, διακοπές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις εταιρειών -
 • Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Ισολογισμοί -
 • Εργατικά, υπηρεσίες μισθοδοσίας -
 • Ασφαλιστικά -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
Παπαναστασίου Αλέξανδρου 34, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Ανάπτυξη - Εμπορία Λογισμικού (Software) , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες: Λογιστική υποστήριξη όλων των εταιρικών μορφών και ατομικών επιχειρήσεων. Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας. Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων, λογιστική κόστους, εργασιακές σχέσεις, μισθοδοσία, οργάνωση εσωτερικών τμημάτων και διενέργεια προληπτικών ελέγχων. Μηχανογραφικές Υπηρεσίες: Mantis Lvision III. Η συγκεκριμένη εφαρμογή οργανώνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται στις αποθήκες με τη χρήση ασύρματων τερματικών και συστημάτων Barcode, Voice Picking, Pick to Light και άλλα εξειδικευμένα συστήματα. Εφαρμογή Forecasting Αποθεμάτων, προβλέψεις αγορών, πωλήσεων και διαχείριση υπολοίπου αποθεμάτων ασφαλείας. ERP εφαρμογές, ανάλυση αναγκών της επιχείρησης, πρόταση για την επιλογή της καλύτερης λύσης. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση εφαρμογών ERP. Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργάνωση Κέντρων Διανομής και Αποθήκευσης. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία αποθηκευτικών κέντρων και εφαρμογή ειδικών συστημάτων Logistics.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Ελλάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Ελλάδα.