Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Ελλάδα

: 9.566 αποτελέσματα
Νικ. Παπαδάκη 29, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας -
 • Λογιστική οργάνωση - Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές κ.λπ.) -
 • Εργατικά - Μισθοδοσία, υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ & ΣΕΠΕ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων, δηλώσεις Ε9, δηλώσεις και φορολογικές υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού -
 • Σύνταξη και υποβολή στο taxisnet όλων των φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις -Απορροφήσεις εταιρειών -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
Καραολή & Δημητρίου 15, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε:

 • Τήρηση βιβλίων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων -
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων -
 • Εκκαθαριστικές, Συγκεντρωτικές Τιμολογίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα -
 • ΑΠΔ -
 • Ενάρξεις - Μεταβολές εταιρειών - Διακοπές εταιρειών -
 • Σύνταξη ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. -
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Φιλοποίμενος 36-42, 2ος όροφος Μέγαρο Πραπόπουλου, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων -
 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Παρακρατούμενοι φόροι -
 • Ισολογισμός -
 • Οικονομικές καταστάσεις -
 • Έναρξη επιχείρησης -
 • Μισθωτήριο -
 • Ε9 -
 • ΕΝΦΙΑ -
 • Επίδομα τέκνων
Ρήγα Φεραίου 41, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - Λογιστικές - Φοροτεχνικές - Μισθοδοσία - Νομικές

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες - Συμβουλές σε Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα - Ρευματοδότηση Οικοδομών

Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Κατασκευή Ιστοσελίδων (websites) , Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Μελέτη - Εγκατάσταση)
Τήρηση λογιστηρίου - Φοροτεχνικά - Τεχνική υποστήριξη - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επαγγελματική εκπαίδευση - Κατασκευή ιστοσελίδων - Marketing - Δίκτυα δεδομένων - Στόχος μας να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνουμε πολύτιμος σύμμαχος βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, προάγοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στην εξωστρέφειά τους.
Σκουζέ 26, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων -
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ -
 • Cloud - based business management -
 • Έλεγχοι -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες -
 • Εργατικά & Ασφαλιστικά Προσωπικού – Ανθρώπινο Δυναμικό -
 • Κοστολόγηση -
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις -
 • Τεχνικές & Οικοδομικές Επιχειρήσεις -
 • Νομικές Υπηρεσίες
Νεροκούρου 49, Χανιά, 73100, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εκτελωνιστές
Έλεγχος Ιδιωτικών Εταιρειών και Δημόσιων Οργανισμών - Εσωτερικός Έλεγχος και Κανονιστική Συμμόρφωση Οργάνωση (Οργανόγραμμα, Σύστημα σχεδιασμού θέσεων-καθηκόντων, Κανονισμοί Λειτουργίας, Πολιτικές και Διαδικασίες), αξιολόγηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης Υπηρεσίες αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων - - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – Αναφορές Διοίκησης - Οικονομικές Καταστάσεις, Προσαρτημάτων και Εκθέσεων Διαχείρισης - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και άλλων στατιστικών εργαλείων - Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων - Μελέτες Προϋπολογισμού και Απολογισμού - Υπηρεσίες Πληροφόρησης / Κερδοφορίας ανά Τομέα (Business Unit) - - Λογιστικές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Τήρηση Λογιστικών βιβλίων - Φορολογικές Συμβουλές και Υποστήριξη σε ιδιαίτερες υποθέσεις - Μισθοδοσία - Διαχείριση οφειλών προς το Δημόσιο - Διαχείριση θεμάτων κληρονομιάς και ακίνητης περιουσίας (Ε9) Διεκπεραίωση υποθέσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες - - Υπηρεσίες Τελωνειακών Διαδικασιών - Εκτελωνισμοί - Υπολογισμός δασμών και φόρων - Διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών - Συμβουλευτικές υπηρεσίες (σε θέματα εισαγωγών-εξαγωγών)
Καραϊσκάκη 7, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και μορφών εταιρειών -
 • Σύνταξη προσωπικών φορολογικών δηλώσεων -
 • Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων -
 • Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Εργατικά - ασφαλιστικά θέματα -
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου -
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας -
 • Χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Κλεισθένους 232, Γέρακας, 15344, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε: Οικονομικές προτάσεις, Τεχνικές επιχειρήσεις, Τήρηση Βιβλίων Β΄ & Γ΄ κατηγορίας, Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και γενικά πάσης φύσεως φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. - Επενδυτικά Προγράμματα. - Κοστολόγηση.
Άνδρου 9, Αθήνα - Κυψέλη, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας. -
 • Οργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. -
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών. -
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας. -
 • Φορολογικές δηλώσεις. -
 • E9, ΕΝΦΙΑ -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. -
 • Μηχανογράφηση -
 • Ένσημα – ΑΠΔ -
 • Διεκπεραίωση φορολογικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Πετρίδη Μιχαήλ 18, Ρόδος, 85100, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Ελεγκτική -
 • Εργατικά -
 • Εταιρείες -
 • Μηχανοργάνωση -
 • Ασφάλειες Ζωής -
 • Ασφάλειες Ατυχημάτων -
 • Ασφάλειες Πυρός -
 • Ασφάλειες Αυτοκινήτου
Μανάκη 36, Ίλιον, 13122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Μεγάλη εμπειρία σε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μεγάλες επιχειρήσεις, δήμους, αλλά και ιδιώτες.

 • Λογιστικά -
 • Φορολογικά -
 • Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Περιοδικές δηλώσεις -
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις -
 • Προσωπικές δηλώσεις -
 • Εργατικά -
 • Μισθοδοσία -
 • ΦΜΥ -
 • Επιδοτήσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου -
 • Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών -
 • Προσωπικές δηλώσεις
Εθνικής Αντιστάσεως 15, Παλλήνη, 15351, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες:

 • Τήρηση Βιβλίων σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ -
 • Ενάρξεις - Μεταβολές -
 • Μηχανοργάνωση εταιρειών -
 • Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων -
 • Εργατικά – Συνταξιοδοτικά -
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων -
 • Ασφάλειες -
 • Έκδοση κοινοχρήστων
Λ. Ηρακλείου 491 & Κομνηνού Διομήδους 4, 1ος όροφος, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τήρηση Λογιστικών βιβλίων Γ΄Κατηγορίας A.E, E.Π.Ε, Ι.Κ.Ε - Τήρηση Λογιστικών βιβλίων Β΄ Κατηγορίας (εσόδων - εξόδων) Ο.Ε. Ε.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις.  - Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών - Επιχειρήσεων. - Τήρηση και έλεγχος εργατικών των επιχειρήσεων με έκδοση και ηλεκτρονική Αποστολή ΑΠΔ, μισθοδοτικών καταστάσεων με βάσει τις συλλογικές συμβάσεις και την ισχύουσα Νομοθεσία. - Παροχή φορολογικών συμβουλών με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας. - Διεκπεραιώσεις διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων. - Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων, πληρωμές εργοδοτικών εισφορών. - Έκδοση φορολογικών, ασφαλιστικών ενημεροτήτων. - Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων και αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση (MIS Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες, ελεγκτές, Δ.Ο.Υ, τρίτους). - Προγραμματισμός και έλεγχος όλων των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση το τρέχον φορολογικό ημερολόγιο και το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή ΦΠΑ - Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Επτανήσου 53 & Φωκίωνος Νέγρη, Αθήνα - Κυψέλη, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2 & ακίνητης περιουσίας Ε9. - Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων. - Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας στην αρμόδια ΔΟΥ. - Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης. - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης. - Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου. - Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών. - Έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων. - Έκδοση μισθοδοσίας. - Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ. - Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ). - Κατάρτιση & υλοποίηση φορολογικού σχεδιασμού. - Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων. - Εκπόνηση & παρουσίαση αναφορών (financial reporting). Υποβολή μισθωτηρίων. - Ενάρξεις – Λύσεις – Συγχωνεύσεις εταιριών κάθε νομικής μορφής. - Τήρηση Βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών. - Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ). - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων. - Οργάνωση - Επίβλεψη και Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων. - Μισθοδοσία -Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης. - Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων. - Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων.
Αγίας Βαρβάρας 15, Παλαιό Φάληρο, 17563, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Οργάνωση, Επίβλεψη και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α’ Β’ Γ’ -
 • Συστάσεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εταιρειών – Επιχειρήσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΟΕ-ΕΕ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ -
 • Φορολογικές Δηλώσεις Ε1 – Ε2 – Ε3 (σύνταξη και υποβολή) -
 • Υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας, Εργατών-Υπαλλήλων, ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-Επιθεώρηση Εργασίας -
 • Σύνταξη και Υποβολή Μισθωτηρίων-Έκδοση Κλειδάριθμου-Φορολογικές Ενημερότητες-Ρυθμίσεις Οφειλών -
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9 – Μεταβολές – ¨Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. -
 • Επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας-ESPA -
 • Ένταξη σε Επιδόματα παιδιών Α21- Ανθρωπιστικής κρίσης- Κάρτα αλληλεγγύης -
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων Κύπρου και Βουλγαρίας  -
 • Λύσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ & ατομικών επιχειρήσεων -
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ολύμπου 116, Θεσσαλονίκη, 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Βιβλία απλογραφικά – Διπλογραφικά (β’ & γ΄ κατηγορίας) -
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Παύσεις επιχειρήσεων -
 • Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ -
 • ΕΣΠΑ (Οικονομικοτεχνικές Μελέτες – Business Plan) -
 • Σύσταση Εταιριών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε -
 • Εργατικά – Απολύσεις – Προσλήψεις -
 • Δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, Ακίνητης Περιουσίας, Υπολογισμός χρόνων εργασίας προς Σύνταξη -
 • Περιουσιολόγιο, Κτηματολόγιο, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ -
 • Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια Ακινήτων (taxis) -
 • Εξειδίκευση σε Συλλόγους – Σωματεία, Λογιστική Παρακολούθηση και Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (ΜΥΦ) -
 • Καταμερισμός Δόσεων και Ρυθμίσεις Οφειλών σύμφωνα με Εγκυκλίους του κράτους
Καραϊσκάκη 3, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το γραφείο ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών και επίβλεψη λογιστηρίων. Οργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων. Εργατικά - μισθοδοσία. Παροχή φορολογικών συμβουλών. Θέματα Ανώνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος.
Παπανικολάου Γεωργίου & Ιατρού Βασιλείου, Πάτρα, 26335, ΑΧΑΪΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Οικονομολόγοι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Ε1 -
 • Δηλώσεις Μισθωμάτων Ε2 -
 • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9 -
 • Απασχόληση Οικιακού Προσωπικού -
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές επιτηδεύματος κ.λπ. -
 • Εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες -
 • Επιδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις -
 • Ευρύ φάσμα συνεργατών -
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας -
 • Ενάρξεις - Διακοπές επιχειρήσεων -
 • Μισθοδοσία - ΑΠΔ ΦΠΑ, ΦΜΥ -
 • Cash flow -
 • Reporting -
 • Budget -
 • Επιχειρηματικά σχέδια -
 • Συμβουλές (Διαχείριση πελατών, εκμετάλλευση πόρων κ.λπ.) -
 • Προγράμματα επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.)
Αγίου Νικολάου 29, 1ος όροφος, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστική παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ο.Ε., Ατομικές κ.ά) -
 • Μισθοδοσία - Εργατικά Θέματα -
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Φορολογικά, Φοροτεχνικά, Λογιστικά -
 • Έναρξη - Διακοπή Επιχειρήσεων -
 • Δηλώσεις Εισοδήματος - ΦΠΑ -
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Ελλάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Ελλάδα.