Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Ελλάδα

: 9.650 αποτελέσματα
Ψαθά Δημητρίου 10, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ιδρύσεις - τροποποιήσεις ατομικών επιχειρήσεων & πάσης φύσεως Νομικών προσώπων - εταιρειών -
 • Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων -
 • Παρακολούθηση - υπολογισμός μισθοδοσίας επιχειρήσεων -
 • Οργάνωση & έλεγχος λογιστηρίων εταιρειών -
 • Συμβουλές σε θέματα Φορολογίας εισοδήματος - ΦΠΑ - Κεφαλαίου -
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων, Ε9 & Περιουσιολογίου
Ερμού 3, Μαρκόπουλο, 19003, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες -
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών -
 • Σύνταξη και υποβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού καθώς και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με: ΟΑΕΔΔ, ΣΕΠΕ κ.τ.λ. Επίσης, σύνταξη και υποβολή αναλυτικών δηλώσεων ΑΠΔ μέσω Internet. -
 • Οφειλές πάσης φύσεως Δημοσίου, ΕΝΦΙΑ, ΕΤΤΗΔΕ, Τελών Κυκλοφορίας κ.τ.λ. -
 • Σύνταξη δικαιολογητικών και υποβολή μέσω Internet, επιδομάτων πετρελαίου θέρμανσης, οικογενειακού επιδόματος Α21 καθώς και μισθωτήρια ακινήτων και υποβολή αυτών.
Φανερωμένης 11Α, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Προς πολίτες

 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 & Ε2 -
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες -
 • Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού -
 • Ρύθμιση οφειλών -
 • Μισθωτήρια-συμβάσεις -
 • Εργασιακά θέματα -
 • Εκχώρηση μισθωμάτων -
 • Έκδοση κλειδάριθμου -
 • Υποβολή αίτησης Α21 -
 • Υποβολή αίτησης πετρελαίου-θέρμανσης -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Προς επιχειρήσεις - Λογιστικές

 • Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων -
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα τής επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία -
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων -
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας -
 • Αποτελέσματα χρήσης -
 • Έναρξη-διακοπή εργασιών -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Επιμελητήρια)

Φορολογικές

 • Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης του πελάτη -
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών -
 • Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας -
 • Επιστροφές ΦΠΑ -
 • Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ
Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης 4, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε9) -
 • Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. -
 • Υποβολή μισθωτηρίων -
 • Εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων -
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Μηχανογραφική Τήρηση & Επίβλεψη Λογιστηρίων (απλογραφικά, διπλογραφικά βιβλία) -
 • Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων - Εισοδήματος - ΦΠΑ - ΦΜΥ - Φόρου αμοιβών τρίτων & ελεύθερων επαγγελματιών - Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών - Ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat, Listing) - Κατάρτιση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων - Εργατικά – Ασφαλιστικά Θέματα - Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων - Προσλήψεις - Αποχωρήσεις - ΑΠΔ - Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας - Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπών Εταιρειών
Πετρίδη Μιχαήλ 18, Ρόδος, 85100, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Ασφάλειες - Ασφαλιστές
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Ελεγκτική -
 • Εργατικά -
 • Εταιρείες -
 • Μηχανοργάνωση -
 • Ασφάλειες Ζωής -
 • Ασφάλειες Ατυχημάτων -
 • Ασφάλειες Πυρός -
 • Ασφάλειες Αυτοκινήτου
Χάλκης 37, Καλαμαριά, 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: - Τήρηση - Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων - Μισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού - Εργατικά – Ασφαλιστικά - ΜΥΦ Πελατών – Προμηθευτών - ΦΠΑ -
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ: - Φορολογικές Δηλώσεις - Επιδόματα - ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Μισθωτήρια Συμβόλαια - e-παράβολο - Υπηρεσίες προς ΟΑΕΔ και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες -
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: - Νέοι Επιχειρηματίες - Επιδοτούμενα Προγράμματα - Έναρξη - Τερματισμός Εργασιών
Μαυρομματαίων 15, Αθήνα, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων οποιαδήποτε κατηγορίας -
 • Μισθώματα Κατοικιών -
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9 -
 • Τήρηση βιβλίων ΦΠΑ -
 • Έναρξη & διακοπή εργασιών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Report -
 • Ελεχτικές υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Δαβάκη 19, Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Έναρξης Επιχειρήσεων -
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Σύνταξη Μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ -
 • Διαχείριση προσωπικού καθώς και Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ΔΕΗ -
 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη και οργάνωση επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων -
 • Ανάλυση ισολογισμών για τη λήψη και προγραμματισμό επιχειρηματικών αποφάσεων -
 • Σύνταξη και υποβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Ε9 -
 • Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη ταμειακών ροών (cash flow) και εργαλείων ταμειακή ρευστότητας -
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες -
 • Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών Δημοσίου -
 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων, για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και αναλύσεων -
 • Υποβολή μέσω Internet, επιδομάτων, πετρελαίου θέρμανσης, Α21 καθώς και μισθωτήρια ακινήτων.
Νεροκούρου 49, Χανιά, 73100, ΧΑΝΙΩΝ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εκτελωνιστές
Έλεγχος Ιδιωτικών Εταιρειών και Δημόσιων Οργανισμών - Εσωτερικός Έλεγχος και Κανονιστική Συμμόρφωση Οργάνωση (Οργανόγραμμα, Σύστημα σχεδιασμού θέσεων-καθηκόντων, Κανονισμοί Λειτουργίας, Πολιτικές και Διαδικασίες), αξιολόγηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης Υπηρεσίες αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων - - Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – Αναφορές Διοίκησης - Οικονομικές Καταστάσεις, Προσαρτημάτων και Εκθέσεων Διαχείρισης - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και άλλων στατιστικών εργαλείων - Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων - Μελέτες Προϋπολογισμού και Απολογισμού - Υπηρεσίες Πληροφόρησης / Κερδοφορίας ανά Τομέα (Business Unit) - - Λογιστικές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Τήρηση Λογιστικών βιβλίων - Φορολογικές Συμβουλές και Υποστήριξη σε ιδιαίτερες υποθέσεις - Μισθοδοσία - Διαχείριση οφειλών προς το Δημόσιο - Διαχείριση θεμάτων κληρονομιάς και ακίνητης περιουσίας (Ε9) Διεκπεραίωση υποθέσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες - - Υπηρεσίες Τελωνειακών Διαδικασιών - Εκτελωνισμοί - Υπολογισμός δασμών και φόρων - Διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών - Συμβουλευτικές υπηρεσίες (σε θέματα εισαγωγών-εξαγωγών)
Εθν. Αντιστάσεως 46, Νέα Χαλκηδόνα, 14343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φορολογικές δηλώσεις, Δηλώσεις ΦΠΑ, τήρηση βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας, οργάνωση επίβλεψη λογιστηρίων, ενάρξεις μεταβολές διακοπές επιχειρήσεων, ρυθμίσεις οφειλών, ηλεκτρονικές υποβολές, διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ κ.λπ., εξωτερικές εργασίες, διεκπεραιώσεις με δημόσιες υπηρεσίες.
Κουσίδη Γρηγορίου 37, Ζωγράφος, 15772, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικά
 • Φορολογικός σχεδιασμός -
 • Φορολογικές δηλώσεις καθώς και Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠΔ, ΙΚΑ κλπ

Λογιστικά

 • Επιβλέψεις λογιστηρίων (με δικό τους προσωπικό ή με παραχώρηση δικού μας) -
 • Παρακολούθηση/Ενημέρωση Βιβλίων (Απλογραφικών, Διπλογραφικών)

Εργατικά

 • Πλήρης κάλυψη Μισθοδοτικών / Εργατικών θεμάτων -
 • Ανάληψη (σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) θεμάτων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ.
Κολοκοτρώνη 1, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΣΥΣΤΑΣΗ όλων των μορφών των εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ατομικών επιχειρήσεων (σύνταξη καταστατικού, Γ.Ε.Μ.Η., Ε.Φ.Κ.Α, Δ.Ο.Υ.), μεταβολές και διακοπές. - - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων, απλογραφικών και διπλογραφικών, μηχανογραφικά Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων. - - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, Λοιποί φόροι ακινήτων και παρακρατούμενοι, Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ) - - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - Άρτια γνώση και διαρκή ενημέρωση για θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. - Πλήρης μηχανογραφική τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας, ηλεκτρονικές δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΣΕΠΕ. Παροχή συμβουλών σε ειδικά θέματα εργατικών και ασφαλιστικών. - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ - Δηλώσεις φόρου εισοδήματος, μισθωμάτων, ακίνητης περιουσίας. - Υπολογισμός δαπανών διαβίωσης, προτάσεις για τη διαχείριση των αντικειμενικών δαπανών. - Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και μείωση φόρου που αντιστοιχεί με το εισόδημα.
Φορμίωνος 217, Βύρωνας, 16231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις στον τομέα της στρατηγικής, της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους:

 • Αναλύοντας, μέσω διασκέψεων με τους πελάτες μας, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις τους. -
 • Διατυπώνοντας σαφείς στόχους για τις επιχειρήσεις τους. -
 • Αποτιμώντας και διασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων. -
 • Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες μέσα στην επιχείρησή τους. -
 • Εδραιώνοντας κερδοφόρες συνεργασίες.
Μανάκη 36, Ίλιον, 13122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Μεγάλη εμπειρία σε τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μεγάλες επιχειρήσεις, δήμους, αλλά και ιδιώτες.

 • Λογιστικά -
 • Φορολογικά -
 • Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων -
 • ΦΠΑ -
 • Περιοδικές δηλώσεις -
 • Εκκαθαριστικές δηλώσεις -
 • Προσωπικές δηλώσεις -
 • Εργατικά -
 • Μισθοδοσία -
 • ΦΜΥ -
 • Επιδοτήσεις -
 • Συστάσεις εταιρειών -
 • Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου -
 • Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών -
 • Προσωπικές δηλώσεις
Θεσσαλονίκης 17, Κοζάνη, 50132, ΚΟΖΑΝΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -Φοροτεχνικές Εργασίες - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εποπτεία του Λογιστηρίου, πλήρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις. -
 • Επενδυτικά προγράμματα- Επιχορηγήσεις - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης φακέλου αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ και διασφαλίζει την επιτυχία της χρηματοδότησης. -
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ καλύπτει πλήρως και απολύτως όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων στα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ. -
 • Συστάσεις – Μετατροπές- Συγχωνεύσεις εταιρειών - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την επιλογή του κατάλληλου τύπου εταιρείας αλλά και την έγκαιρη και πλήρη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για τη σύσταση, τη λύση, τη μετατροπή και τη συγχώνευση των νομικών προσώπων. -
 • Συμβουλευτική – Οργάνωση- Οικονομική διεύθυνση - Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αναλαμβάνει ως εξωτερικός σύμβουλος την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων καθώς και μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών στους τομείς του management του Marketing και των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης. -
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υποθέσεων - etaxservices.
Φειδίου 7, Αθήνα - Ομόνοια, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας προσφέρει αξιόπιστα μία ολοκληρωμένη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη όπως:

 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας. -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία. -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων. -
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών. -
 • Σύνταξη ισολογισμών. -
 • Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. -
 • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων. -
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας. -
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. -
 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. -
 • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. -
 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών. -
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης. -
 • Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής με προσιτές τιμές, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο προσωπικό μας προκειμένου να σας γνωρίσουμε και να λύσουμε την οποιαδήποτε απορία σας.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Ίλιον, 13123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ–ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη ιδ. εταιρειών & Δημοσίων οργανισμών - Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις - Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων - Φορολογικός Προγραμματισμός - Υπηρεσίες μισθοδοσίας–διαχείρισης προσωπικού - Προγράμματα ΟΑΕΔ-επιχορηγήσεις προσωπικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & ΕΤΕΑΝ - Προγράμματα Leader - Business Plans-Οικονομικές Μελέτες - Αναπτυξιακός Νόμος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ίδρυση, μετατροπή και συγχώνευση επιχ. - Ανάπτυξη στρατηγικής - Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων - Business Plans - Χρηματοοικονομικά εργαλεία (indexes, cash flow analysis etc)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - Αποτίμηση επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων - Έλεγχος βιβλίων Forensic & Reconciliation - Εσωτερικός έλεγχος - Πραγματογνωμοσύνες - Εξειδικευμένες υπηρεσίες

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 - Υπηρεσίες διαμεσολάβησης προπτωχευτικής διαδικασίας - Έμπειροι διαμεσολαβητές - Διαδικασία εξυγίανσης και συνδιαλλαγής

Ασκληπιού 175 & Φαναριωτών, Αθήνα - Εξάρχεια, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Β – Γ) φυσικών και νομικών προσώπων, οργάνωση, αναδιοργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, συστάσεις, μεταβολές, διαλύσεις προσωπικών εταιρειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες. - Φοροτεχνικές υπηρεσίες: Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.), ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων, φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και εναρμόνισή τους με τη φορολογική νομοθεσία. - Υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού: Υπολογισμός μισθοδοσίας και ΑΠΔ, προσλήψεις, απολύσεις, υποβολή εντύπων ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιδοτήσεων θέσεων εργασίας. - Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο με ISO: 9001 2008.
Διονύσου 38, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τήρηση βιβλίων από 30€/μήνα - Ειδική προσφορά σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Πλήρης λογιστική και φορολογική υποστήριξη με ελάχιστο κόστος. Συμπεριλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι δηλώσεις που υποβάλλονται στην εφορία. - Με πολυετή πείρα στο εθνικό επενδυτικό περιβάλλον, αναλαμβάνουμε την υπαγωγή της επιχείρησής σας σε επιχορηγούμενα προγράμματα, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών πλάνων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, Horizon 2020, κ.α.). - Σχετικές (γενικές) πληροφορίες για τα κυριότερα επιχορηγούμενα προγράμματα μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Επίσης, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να λαμβάνετε έγκαιρα μέσω e-mail σχετικές πληροφορίες για νέα προγράμματα, προκηρύξεις κ.λπ.
Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Κατασκευή Ιστοσελίδων (websites) , Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Μελέτη - Εγκατάσταση)
Τήρηση λογιστηρίου - Φοροτεχνικά - Τεχνική υποστήριξη - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επαγγελματική εκπαίδευση - Κατασκευή ιστοσελίδων - Marketing - Δίκτυα δεδομένων - Στόχος μας να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνουμε πολύτιμος σύμμαχος βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, προάγοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στην εξωστρέφειά τους.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Ελλάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Ελλάδα.