Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Ελλάδα

: 9.526 αποτελέσματα
Κουντουριώτου 83, Γαλάτσι, 11146, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του γραφείου μας:

 • Λογιστικές Οργάνωση λογιστηρίου, επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου, οργάνωση και εποπτεία λογιστικών συστημάτων, εσωτερικού ελέγχου, αποθηκών, κοστολογήσεων κ.τ.λ. - Έναρξη εταιρειών, διακοπές εταιρειών, μεταβολές εταιρειών, θεωρήσεις εταιρειών. - Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.τ.λ. -
 • Φορολογικές -
 • Συμβουλευτικές - Χρηματοοικονομικές αναφορές κατά περίπτωση. Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των εταιρειών. -
 • Εργατικά – Υπηρεσίες -
 • Μισθοδοσία -
 • Διεκπεραιώσεις - Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών. - Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων. - Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. ? Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα Προγράμματα -
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων -
 • Εξωτερικές Εργασίες -
 • Εργασίες Στήριξης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων. - Χρονομέτρηση παραγωγικών εργασιών. - Προσδιορισμός κόστους παραγωγής. - Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας. - Σύνταξη οικονομικών μελετών σκοπιμότητας. - Έλεγχος βιωσιμότητας επιχειρήσεων. - Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους
Λεωφ. Δημάρχου Μεταξά Αγγέλου 27-29, Γλυφάδα, 16674, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων. Οδηγίες κάλυψης των απαιτήσεων του νέου φορολογικού νόμου. Τιμές λογικές (Α΄ - Β΄ κατηγορίας από 35€, Γ΄ κατηγορίας από 150€, ΕΠΕ από 200€, Α.Ε. από 300€). Ειδικές τιμές για μισθωτούς - συνταξιούχους, ιδιοκτήτες ταξί, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, επιμελητές, περιπτερούχους.
Εθν. Αντιστάσεως 46, Νέα Χαλκηδόνα, 14343, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φορολογικές δηλώσεις, Δηλώσεις ΦΠΑ, τήρηση βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας, οργάνωση επίβλεψη λογιστηρίων, ενάρξεις μεταβολές διακοπές επιχειρήσεων, ρυθμίσεις οφειλών, ηλεκτρονικές υποβολές, διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ κ.λπ., εξωτερικές εργασίες, διεκπεραιώσεις με δημόσιες υπηρεσίες.
Πριγκίπισσας Όλγας 1, Άγιοι Ανάργυροι, 13561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Φωτοαντίγραφα & Φωτοτυπίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Μηχανοργάνωση - Φορολογικές δηλώσεις -
 • Οργάνωση - Επίβλεψη επιχειρήσεων -
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων εταιρειών Α Β Γ κατηγ. -
 • Συστάσεις - Λύσεις Εταιρειών κ.ά.
Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ενημέρωση και επίβλεψη βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. -
 • Για ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Κοινοπραξίες. -
 • Ενάρξεις επιχειρήσεων κάθε μορφής. -
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων και υποστήριξη σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία με σύγχρονη μηχανογραφική διαδικασία. -
 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων. -
 • Έλεγχος και επίβλεψη των λογιστηρίων οργανωμένων οικονομικών μονάδων και εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.
Λ. Μαραθώνος 27, Πικέρμι, 19009, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων. - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου - παροχή φορολογικών συμβουλών.

 • Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας -
 • Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων -
 • ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι -
 • Μισθοδοσία, ΑΠΔ -
 • Ισολογισμούς -
 • Δηλώσεις ΕΝΦΙΑ -
 • Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπή επιχειρήσεων -
 • Ηλεκτρονικές υποβολές GSIS, ΕΡΓΑΝΗ,ΙΚΑ -
 • ΕΣΠΑ
Μικράς Ασίας 70, πλησίον Ο.Α.Κ.Α., Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Οικονομολόγοι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Λογιστικές – φορολογικές υπηρεσίες εταιρειών & φυσικών προσώπων -
 • Οργάνωση –επίβλεψη λογιστηρίων Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ -ΕΕ -
 • Χρηματοοικονομικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Ενημέρωση - τήρηση βιβλίων β΄ (απλογραφικά) και γ΄ (διπλογραφικά) κατηγορίας o Ενάρξεις – μεταβολές - λύσεις εταιρειών -
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Μισθοδοσία -εργατικά - ασφαλιστικά εταιρειών -
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων -
 • Ελεγκτικές εργασίες -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

- Τίτλοι - Σεμινάρια

 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα -
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις -
 • Φορολογικοί έλεγχοι -
 • Ελεγκτική -
 • Εργατικά – ασφαλιστικά -
 • Μετατροπές –συγχωνεύσεις – μετασχηματισμοί εταιρειών -
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων -
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων -
 • Διπλογραφικό σύστημα Ν.Π.Δ.Δ. - νοσοκομείων - ΟΤΑ -
 • Κλείσιμο ισολογισμού -
 • Αναλυτική λογιστική - κοστολόγηση -
 • Προϋπολογισμός & cash flow
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Ανδριανουπόλεως 29, Αθήνα - Κολωνός, 10444, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων μηχανογραφικά ή χειρόγραφα στην επιχείρησή σας ή στα γραφεία μας. - Οργάνωση-επίβλεψη λογιστηρίων - Μηχανοργάνωση λογιστηρίων - Έλεγχος ισοζυγίων Φ.Π.Α. Φ.Μ.Υ. - Intrastat - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, Ο.Ε, Ε.Ε., Ατομικών Επί.) - Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές Συγχωνεύσεις – Μετατροπές - - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας - Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ κοινών επί. και Οικονομοτεχνικών έργων. - Αναγγελίες ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασιών - Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά - Πληρωμές Εισφορών από εμάς (μέσω web) - Ασφαλιστικές Ενημερότητες - Βεβαιώσεις Αποδοχών - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος - Κληρονομικά (συνεργασία και με δικούς μας συμβολαιογράφους) για ολοκλήρωση διαδικασιών. - Σύνταξη-τροποποιήσεις Ε9-υπολογισμός ΕΝΦΙΑ. - Ρυθμίσεις για χρέη σε δημόσιο (εφορία,ταμεία)-εξωδικαστικός μηχανισμός. - Πόθεν εσχες - Επιδόματα (κοινωνικά-προνοιακά) - Ακατάσχετος λογαριασμός - Μισθωτήρια ακινήτων - Αλλαγή στοιχείων μητρώου - Έκδοση- παραβόλων –πληρωμή (μέσω web) - Τέλη κυκλοφορίας - Δηλώσεις Κτηματολογίου (ηλεκτρονικά) - Επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις (ΕΣΠΑ-ΟΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ)
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Ίλιον, 13123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ–ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη ιδ. εταιρειών & Δημοσίων οργανισμών - Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις - Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων - Φορολογικός Προγραμματισμός - Υπηρεσίες μισθοδοσίας–διαχείρισης προσωπικού - Προγράμματα ΟΑΕΔ-επιχορηγήσεις προσωπικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & ΕΤΕΑΝ - Προγράμματα Leader - Business Plans-Οικονομικές Μελέτες - Αναπτυξιακός Νόμος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ίδρυση, μετατροπή και συγχώνευση επιχ. - Ανάπτυξη στρατηγικής - Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων - Business Plans - Χρηματοοικονομικά εργαλεία (indexes, cash flow analysis etc)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - Αποτίμηση επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων - Έλεγχος βιβλίων Forensic & Reconciliation - Εσωτερικός έλεγχος - Πραγματογνωμοσύνες - Εξειδικευμένες υπηρεσίες

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 - Υπηρεσίες διαμεσολάβησης προπτωχευτικής διαδικασίας - Έμπειροι διαμεσολαβητές - Διαδικασία εξυγίανσης και συνδιαλλαγής

Χάρητος 48, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας -
 • Λογιστική οργάνωση-Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές κ.λπ.) -
 • Εργατικά-Μισθοδοσία,υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ & ΣΕΠΕ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων, δηλώσεις Ε9, δηλώσεις και φορολογικές υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού -
 • Σύνταξη και υποβολή στο taxisnet όλων των φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις -Απορροφήσεις εταιρειών -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
Ενορία Αγίου Νικολάου, Κάλυμνος, 85200, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ κατηγορίας -
 • Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις -
 • Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων -
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας – διαχείρισης προσωπικού -
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ - επιχορηγήσεις προσωπικού -
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Business Plans - Οικονομικές Μελέτες -
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιχειρήσεων -
 • Ενάρξεις, μετατροπές και διακοπές επιχειρήσεων -
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
Κολοκοτρώνη 1, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΣΥΣΤΑΣΗ όλων των μορφών των εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ατομικών επιχειρήσεων (σύνταξη καταστατικού, Γ.Ε.Μ.Η., Ε.Φ.Κ.Α, Δ.Ο.Υ.), μεταβολές και διακοπές. - - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων, απλογραφικών και διπλογραφικών, μηχανογραφικά Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων. - - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, Λοιποί φόροι ακινήτων και παρακρατούμενοι, Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ) - - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - Άρτια γνώση και διαρκή ενημέρωση για θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. - Πλήρης μηχανογραφική τήρηση και παρακολούθηση μισθοδοσίας, ηλεκτρονικές δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΣΕΠΕ. Παροχή συμβουλών σε ειδικά θέματα εργατικών και ασφαλιστικών. - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ - Δηλώσεις φόρου εισοδήματος, μισθωμάτων, ακίνητης περιουσίας. - Υπολογισμός δαπανών διαβίωσης, προτάσεις για τη διαχείριση των αντικειμενικών δαπανών. - Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και μείωση φόρου που αντιστοιχεί με το εισόδημα.
Φραντζή 6, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Το κριτήριο των δραστηριοτήτων μας είναι η δημιουργία της μέγιστης αξίας (για πελάτες και συνεργάτες) και στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευσή της, εμείς στην Επιχείρηση "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", παρέχουμε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στους εξής Τομείς:

 • Λογιστική και Φορολογία -
 • Λογιστικοί και Φορολογικοί Έλεγχοι - Προσφυγές -
 • Επιδοτήσεις και Χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ) -
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων -
 • Κοστολόγηση -
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός -
 • Επιχειρηματικά Σχέδια

Μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι Οργάνωση, Έλεγχος, Φορολογικός Σχεδιασμός για τη μείωση της Φορολογίας, Ορθή Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη.

Περικλέους 56, Εμπορικό Κέντρο Holargos Center, Χολαργός, 15561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών. - Ενάρξεις, διακοπές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις εταιρειών. - Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. - Ισολογισμοί, εργατικά, ασφαλιστικά. - Παροχή φορολογικών συμβουλών. - Διεκπεραιώσεις εργασιών σε υπηρεσίες. - Ηλεκτροδότηση οικοδομών, κοινόχρηστα.
Κωνσταντινουπόλεως 1, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικό γραφείο -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Λογιστής επιχειρήσεων -
 • Φοροτεχνικός
2ας Μεραρχίας 3, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικών υπηρεσιών: - Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών-Επισκόπηση παραστατικών- Τακτική συμφωνία-Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών, πελατών, ταμείου, τραπεζών. Σύνταξη-υποβολή μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α - Φορολογικών υπηρεσιών: - Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών-Ειδικά θέματα φορολογίας Φορολογία επιχειρήσεων,πλοίων,ναυτιλιακών εταιρειών Ζητήματα ακίνητης περιουσίας-Σύνταξη & κατάθεση προσφυγών Υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων κ.ά. - Υπηρεσιών Μισθοδοσίας: - μηνιαία μηχ/κή έκδοση μισθοδοσίας-Σύνταξη/υποβολή των έντυπων πρόσληψης ΟΑΕΔ, Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων για κάθε ειδικότητα κ.ά - Υπηρεσιών κοστολόγησης: Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου - Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργανωτικός Σχεδιασμός, Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων, Κατάρτιση Επιχ/κού Σχεδίου, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων κ.ά. - Ναυτιλίας: Παρακολούθηση & οργάνωση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67, Λογαριασμοί ενεργητικού-παθητικού εξόδων-εσόδων, Αναλυτική λογιστική, Reporting, Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων - Επενδύσεων-Αναπτυξιακών νόμων
Αγ. Φωτεινής 8, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

 • Λογιστικές – φορολογικές υπηρεσίες εταιρειών & φυσικών προσώπων -
 • Τήρηση- ενημέρωση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας: - ΑΕ, ΕΠΕ, Σωματεία, Σύλλογοι κ.α. -
 • Τήρηση - ενημέρωση βιβλίων Β’ Κατηγορίας: - Ατομικές, ΟΕ κ.α. -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε9) -
 • Υποβολή μισθωτηρίων, πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. -
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών -
 • Χρηματοοικονομικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Πλήρη κάλυψη μισθοδοσίας - εργατικά - ασφαλιστικά εταιρειών - Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, ΑΠΔ - Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, Προσλήψεις - Αποχωρήσεις -
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών -
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων -
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας -
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
Παπανικολάου Γεωργίου & Ιατρού Βασιλείου, Πάτρα, 26335, ΑΧΑΪΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Οικονομολόγοι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Ε1 -
 • Δηλώσεις Μισθωμάτων Ε2 -
 • Δηλώσεις Ακινήτων Ε9 -
 • Απασχόληση Οικιακού Προσωπικού -
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές επιτηδεύματος κ.λπ. -
 • Εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες -
 • Επιδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις -
 • Ευρύ φάσμα συνεργατών -
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας -
 • Ενάρξεις - Διακοπές επιχειρήσεων -
 • Μισθοδοσία - ΑΠΔ ΦΠΑ, ΦΜΥ -
 • Cash flow -
 • Reporting -
 • Budget -
 • Επιχειρηματικά σχέδια -
 • Συμβουλές (Διαχείριση πελατών, εκμετάλλευση πόρων κ.λπ.) -
 • Προγράμματα επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.)
Ιακωβίδου 1, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε θέματος ή προβλήματος που σας απασχολεί, είτε πρόκειται για μια απλή φορολογική δήλωση είτε για την κατάρτιση ολοκληρωμένων λύσεων για την επιχείρησή σας. Αποκλειστικός γνώμονας της δουλειάς μας είναι η διαφύλαξη και προώθηση των συμφερόντων των πελατών μας. Όλοι οι συνεργάτες του γραφείου μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία στο χώρο, ενώ φροντίζουν να ενημερώνονται διαρκώς πάνω σε όλες τις νέες εξελίξεις. Επιπλέον, η άρτια μηχανοργάνωση του γραφείου μας μάς επιτρέπει να έχουμε άριστη εικόνα για ό,τι αφορά τα λογιστικά θέματα των πελατών μας, ώστε να σας κρατάμε ενήμερους ανά πάσα στιγμή.
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Ελλάδα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Ελλάδα.