Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Αθήνα

: 721 αποτελέσματα
Μαυρομματαίων 15, Αθήνα, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων οποιαδήποτε κατηγορίας -
 • Μισθώματα Κατοικιών -
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9 -
 • Τήρηση βιβλίων ΦΠΑ -
 • Έναρξη & διακοπή εργασιών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Report -
 • Ελεχτικές υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Ομήρου 8, Αθήνα, 10564, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη -
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες Ιδιωτικών Επιχειρήσεων -
 • Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Εκκαθαρίσεις, Πτωχεύσεις -
 • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) -
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) -
 • Απογραφή και Αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Δημόσιων Μονάδων Υγείας -
 • Λογιστική Παρακολούθηση Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. -
 • Αναδιοργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα -
 • Μισθοδοσία -
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών & Χρηματοοικονομικών μελετών σε Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα και παροχή Χρηματοοικονομικών Συμβουλών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών σχεδίων -
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδιασμού -
 • Οργάνωση - Διοίκηση - Διαχείριση Έργων -
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές, στελέχη Δημόσιου τομέα
Άνδρου 9, Αθήνα - Κυψέλη, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας. -
 • Οργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. -
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών. -
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας. -
 • Φορολογικές δηλώσεις. -
 • E9, ΕΝΦΙΑ -
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. -
 • Μηχανογράφηση -
 • Ένσημα – ΑΠΔ -
 • Διεκπεραίωση φορολογικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Κατασκευή Ιστοσελίδων (websites) , Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Μελέτη - Εγκατάσταση)
Τήρηση λογιστηρίου - Φοροτεχνικά - Τεχνική υποστήριξη - Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Επαγγελματική εκπαίδευση - Κατασκευή ιστοσελίδων - Marketing - Δίκτυα δεδομένων - Στόχος μας να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνουμε πολύτιμος σύμμαχος βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, προάγοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στην εξωστρέφειά τους.
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 72, Στάση Μετρό-Τραμ Συγγρού Φιξ, Αθήνα - Νέος Κόσμος, 11742, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Οικονομολόγοι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Έναρξη Επιχείρησης: Ατομική, I.K.E, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., απόλυτη γνώση των νέου εταιρικού μοντέλου Ι.ΚΕ., μεταβολές, πλήρες φάσμα υπηρεσιών έναρξης και υποστήριξης για κάθε τύπο εταιρείας, σύσταση εταιρειών σε Ελλάδα – Εξωτερικό. - Λογιστικά για ιδιώτες: Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ακινήτων, ρυθμίσεις χρεών, φορολογικές συμβουλές, εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες, έλεγχος αποδοχών, εκπροσώπηση κατοίκων του εξωτερικού, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστείτε. - Λογιστικά για επιχειρήσεις: Λογιστικά βιβλία, μηνιαία οικονομική ενημέρωση, ισολογισμοί και αποτελέσματα, έλεγχος κόστους, μισθοδοσίες, φορολογικές δηλώσεις, τακτική ενημέρωση υποχρεώσεων προς το δημόσιο, εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστείτε. - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Τραπεζική χρηματοδότηση, Επιχειρηματικό σχέδιο, Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Έλεγχος επενδύσεων, Στρατηγικός, Σχεδιασμός. - Φορολογική Υποστήριξη: Φορολογικός σχεδιασμός, ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων, πρόβλεψη φόρων.
Παράσχου Αχιλλέα 107, Αθήνα - Γκύζη, 11475, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση Βιβλίων -
 • Εργατικά -
 • Πληρωμές Λογαριασμών -
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Σύνταξη και Αποστολή Φορολογικών Δηλώσεων -
 • Διακανονισμοί -
 • Ρυθμίσεις και Πληρωμές σε Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία -
 • Μηχανογραφική Τηρήση Βιβλίων Ελεύθερων Επαγγελματιών -
 • ΕΝΦΙΑ ΦΜΥ Ε9 -
 • Φοροτεχνικός
Αναξαγόρα 6-8, Αθήνα, 10552, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Ενάρξεις, διακοπές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις εταιρειών -
 • Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Ισολογισμοί -
 • Εργατικά, υπηρεσίες μισθοδοσίας -
 • Ασφαλιστικά -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
Χάρητος 48, Αθήνα - Κολωνάκι, 10676, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας -
 • Λογιστική οργάνωση-Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές κ.λπ.) -
 • Εργατικά-Μισθοδοσία,υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ & ΣΕΠΕ) -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων, δηλώσεις Ε9, δηλώσεις και φορολογικές υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού -
 • Σύνταξη και υποβολή στο taxisnet όλων των φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων -
 • Συστάσεις - Ενάρξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις -Απορροφήσεις εταιρειών -
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.
Νίκης 33, Αθήνα - Σύνταγμα, 10557, ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Ελάτε να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε μαζί την Εταιρεία σας, στη Νομική μορφή που σας συμφέρει, με το Site και τα e-mail σας στο Internet και να ξεκινήσετε τη νέα δραστηριότητά σας με πλήρη Λογιστική και Συμβουλευτική κάλυψη με Προγράμματα και επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Το Οικονομικό Τμήμα της Επιχείρησης άπτεται όλων των Τμημάτων της Εταιρείας σας, αφού όλες οι αποφάσεις το επηρεάζουν οικονομικά. Ο συμβουλευτικός μας ρόλος σημαντικός, η εύστοχη συμβολή μας με την εμπειρία που διαθέτουμε, η συνεχής επικοινωνία με τον επιχειρηματία για συζήτηση επί των καθημερινών θεμάτων που ειδικά σήμερα τον απασχολούν και απαιτούν λύσεις, είναι το θετικό αποτέλεσμα της συνεργασίας μας. Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η καθημερινή βελτίωση λειτουργικών θεμάτων έχουν συνέπεια την οικονομική βελτίωση που είναι πλέον απαραίτητη. Οι όροι τραπεζικών συνεργασιών από πλευράς κόστους και οι απαραίτητες ρυθμίσεις Τραπεζικών δανείων, το επίπεδο της λογιστικής και φορολογικής παρακολούθησης, οι πωλήσεις και εισπράξεις των Τιμολογήσεων, η Νομική κάλυψη της Εταιρείας είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν σήμερα τις επιχειρήσεις και μπορούμε να καλύψουμε με ποιότητα.
Ανδριανουπόλεως 29, Αθήνα - Κολωνός, 10444, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων μηχανογραφικά ή χειρόγραφα στην επιχείρησή σας ή στα γραφεία μας. - Οργάνωση-επίβλεψη λογιστηρίων - Μηχανοργάνωση λογιστηρίων - Έλεγχος ισοζυγίων Φ.Π.Α. Φ.Μ.Υ. - Intrastat - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, Ο.Ε, Ε.Ε., Ατομικών Επί.) - Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές Συγχωνεύσεις – Μετατροπές - - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας - Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ κοινών επί. και Οικονομοτεχνικών έργων. - Αναγγελίες ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασιών - Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά - Πληρωμές Εισφορών από εμάς (μέσω web) - Ασφαλιστικές Ενημερότητες - Βεβαιώσεις Αποδοχών - - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος - Κληρονομικά (συνεργασία και με δικούς μας συμβολαιογράφους) για ολοκλήρωση διαδικασιών. - Σύνταξη-τροποποιήσεις Ε9-υπολογισμός ΕΝΦΙΑ. - Ρυθμίσεις για χρέη σε δημόσιο (εφορία,ταμεία)-εξωδικαστικός μηχανισμός. - Πόθεν εσχες - Επιδόματα (κοινωνικά-προνοιακά) - Ακατάσχετος λογαριασμός - Μισθωτήρια ακινήτων - Αλλαγή στοιχείων μητρώου - Έκδοση- παραβόλων –πληρωμή (μέσω web) - Τέλη κυκλοφορίας - Δηλώσεις Κτηματολογίου (ηλεκτρονικά) - Επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις (ΕΣΠΑ-ΟΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ)
Επτανήσου 53 & Φωκίωνος Νέγρη, Αθήνα - Κυψέλη, 11257, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2 & ακίνητης περιουσίας Ε9. - Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων. - Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας στην αρμόδια ΔΟΥ. - Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης. - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης. - Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου. - Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών. - Έκδοση ετήσιων & περιοδικών λογιστικών καταστάσεων. - Έκδοση μισθοδοσίας. - Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ. - Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ). - Κατάρτιση & υλοποίηση φορολογικού σχεδιασμού. - Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων. - Εκπόνηση & παρουσίαση αναφορών (financial reporting). Υποβολή μισθωτηρίων. - Ενάρξεις – Λύσεις – Συγχωνεύσεις εταιριών κάθε νομικής μορφής. - Τήρηση Βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών. - Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ). - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων. - Οργάνωση - Επίβλεψη και Εσωτερικός Έλεγχος Λογιστηρίων. - Μισθοδοσία -Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης. - Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων. - Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων.
Ασκληπιού 175 & Φαναριωτών, Αθήνα - Εξάρχεια, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες: Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Β – Γ) φυσικών και νομικών προσώπων, οργάνωση, αναδιοργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, συστάσεις, μεταβολές, διαλύσεις προσωπικών εταιρειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες. - Φοροτεχνικές υπηρεσίες: Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.), ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων, φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και εναρμόνισή τους με τη φορολογική νομοθεσία. - Υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού: Υπολογισμός μισθοδοσίας και ΑΠΔ, προσλήψεις, απολύσεις, υποβολή εντύπων ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επιδοτήσεων θέσεων εργασίας. - Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο με ISO: 9001 2008.
Λιοσίων 36-40, Αθήνα, 10439, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τήρηση βιβλίων απλογραφικά και διπλογραφικά - Δηλώσεις ΦΠΑ, ιντραστατ, ανακεφαλαιωτικοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - Εργατικά – ασφαλιστικά ( υπολογισμός μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ, υποβολή δήλωσης ΦΜΥ) - Λογιστικές – φοροτεχνικές συμβουλές - Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές εταιρειών (όλων των τύπων) - Όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο TAXIS - Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων – δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια - Ρυθμίσεις χρεών σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία
Φορμίωνος 52, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Πλήρης λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων - ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακά προγράμματα, Επενδυτικοί Νόμοι Ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, Ενάρξεις μεταβολές διακοπές - ΙΔΙΩΤΕΣ: Φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2 Δηλώσεις Ε9, ΕΝΦΙΑ, Ηλεκτρονικά μισθωτήρια, Εκτυπώσεις εκκαθαριστικών, Αιτήσεις επιδομάτων τέκνων (Α21), πετρελαίου θέρμανσης, Περιουσιολόγιο, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Φιλικές τιμές - προσφορά (δείτε στις φωτογραφίες)
Φειδίου 7, Αθήνα - Ομόνοια, 10678, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας προσφέρει αξιόπιστα μία ολοκληρωμένη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη όπως:

 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας. -
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων. -
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία. -
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων. -
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών. -
 • Σύνταξη ισολογισμών. -
 • Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. -
 • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων. -
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας. -
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. -
 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. -
 • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. -
 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών. -
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης. -
 • Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής με προσιτές τιμές, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο προσωπικό μας προκειμένου να σας γνωρίσουμε και να λύσουμε την οποιαδήποτε απορία σας.

Λ. Γαλατσίου 8, Αθήνα, 11141, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Δηλώσεις εισοδήματος -
 • Ε9 -
 • Ενάρξεις – Διακοπές -
 • Μεταβολές επιχειρήσεων -
 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων -
 • Εργατικά -
 • Ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ -
 • Κτηματολόγιο -
 • Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 -
 • Προσφυγές -
 • Διακανονισμοί οφειλών -
 • Ρυθμίσεις χρεών -
 • Συντάξεις
Χαλεπά 3, Αθήνα, 11141, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει προκύψει η ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, η επιχείρηση να συνάπτει συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), εξαιτίας των ευέλικτων υπηρεσιών που παρέχουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες. Διαθέτοντας ήδη δύο καταστήματα σε Αθήνα και Ακράτα, στελεχωμένα με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, απόφοιτους Τ.Ε.Ι. αλλά και οικονομικών Α.Ε.Ι., μπορούμε να εγγυηθούμε ανεπιφύλακτα την άρτια υποστήριξη κάθε επιχείρησης. - Επιπλέον η συνεργασία μας με κορυφαίους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανογράφους και ειδικούς, διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά που ο καθένας μας αναζητά. Σε μια εποχή αλλεπάλληλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αυστηρών ελέγχων και υψηλών προστίμων, οι πελάτες μας αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς. Η πολυετής εμπειρία και η καθημερινή ενημέρωσή μας στοχεύουν στην ορθή, συνεπή και συνεχή εξυπηρέτηση του πελάτη μας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Ίλιον, 13123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ–ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη ιδ. εταιρειών & Δημοσίων οργανισμών - Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις - Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων - Φορολογικός Προγραμματισμός - Υπηρεσίες μισθοδοσίας–διαχείρισης προσωπικού - Προγράμματα ΟΑΕΔ-επιχορηγήσεις προσωπικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & ΕΤΕΑΝ - Προγράμματα Leader - Business Plans-Οικονομικές Μελέτες - Αναπτυξιακός Νόμος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ίδρυση, μετατροπή και συγχώνευση επιχ. - Ανάπτυξη στρατηγικής - Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων - Business Plans - Χρηματοοικονομικά εργαλεία (indexes, cash flow analysis etc)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - Αποτίμηση επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων - Έλεγχος βιβλίων Forensic & Reconciliation - Εσωτερικός έλεγχος - Πραγματογνωμοσύνες - Εξειδικευμένες υπηρεσίες

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 - Υπηρεσίες διαμεσολάβησης προπτωχευτικής διαδικασίας - Έμπειροι διαμεσολαβητές - Διαδικασία εξυγίανσης και συνδιαλλαγής

2ας Μεραρχίας 3, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικών υπηρεσιών: - Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών-Επισκόπηση παραστατικών- Τακτική συμφωνία-Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών, πελατών, ταμείου, τραπεζών. Σύνταξη-υποβολή μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α - Φορολογικών υπηρεσιών: - Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών-Ειδικά θέματα φορολογίας Φορολογία επιχειρήσεων,πλοίων,ναυτιλιακών εταιρειών Ζητήματα ακίνητης περιουσίας-Σύνταξη & κατάθεση προσφυγών Υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων κ.ά. - Υπηρεσιών Μισθοδοσίας: - μηνιαία μηχ/κή έκδοση μισθοδοσίας-Σύνταξη/υποβολή των έντυπων πρόσληψης ΟΑΕΔ, Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων για κάθε ειδικότητα κ.ά - Υπηρεσιών κοστολόγησης: Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου - Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργανωτικός Σχεδιασμός, Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων, Κατάρτιση Επιχ/κού Σχεδίου, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων κ.ά. - Ναυτιλίας: Παρακολούθηση & οργάνωση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67, Λογαριασμοί ενεργητικού-παθητικού εξόδων-εσόδων, Αναλυτική λογιστική, Reporting, Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων - Επενδύσεων-Αναπτυξιακών νόμων
Φραντζή 6, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Το κριτήριο των δραστηριοτήτων μας είναι η δημιουργία της μέγιστης αξίας (για πελάτες και συνεργάτες) και στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευσή της, εμείς στην Επιχείρηση "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", παρέχουμε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στους εξής Τομείς:

 • Λογιστική και Φορολογία -
 • Λογιστικοί και Φορολογικοί Έλεγχοι - Προσφυγές -
 • Επιδοτήσεις και Χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ) -
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων -
 • Κοστολόγηση -
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός -
 • Επιχειρηματικά Σχέδια

Μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι Οργάνωση, Έλεγχος, Φορολογικός Σχεδιασμός για τη μείωση της Φορολογίας, Ορθή Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη.

Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Αθήνα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Αθήνα.