Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Λάρισα

: 223 αποτελέσματα
Ανθ. Γαζή 4, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Διαχείριση Κτιρίων , Καθαρισμός Χώρων , Ασφάλειες - Ασφαλιστές , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Σύμβουλος επιχειρήσεων -
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες -
 • Business plan -
 • Marketing plan -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Τήρηση βιβλίων β’, γ’ κατηγορίας -
 • Διαχείριση πολυκατοικιών -
 • Έκδοση κοινοχρήστων -
 • Καθαρισμοί κτηρίων, γραφείων, διαμερισμάτων -
 • Τεχνική κάλυψη -
 • Απολυμάνσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες -
 • Συντηρήσεις – επισκευές καυστήρων -
 • Ασφάλειες αυτ/του -
 • Ασφάλειες πυρός οικίας – επαγγελματικών χώρων -
 • Ασφάλειες ζωής-υγείας -
 • Ασφάλειες αστικής ευθύνης

- Οικονομολόγος - φορολογικές δηλώσεις – διαχείριση πολυκατοικιών – έκδοση κοινοχρήστων – απεντομώσεις-μυοκτονίες – συντήρηση & επισκευή καυστήρων – υδραυλικές-ηλεκτρολογικές εργασίες – ελαιοχρωματισμοί – ασφάλειες – χαμηλά ασφάλιστρα – ασφάλειες αυτ/του – ασφάλειες πυρός – ασφάλειες ζωής-υγείας

Μανωλάκη 9-11, 3ος όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες - δραστηριότητες που προσφέρουμε με γνώμονα το «κέρδος» και το όφελος των συνεργατών μας συνίστανται σε:

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες στον σχεδιασμό και στην κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου (business plan) και marketing plan. -
 • Υποβολή, υποστήριξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων (Επενδυτικός Νόμος, Εξωστρέφεια, Leader, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, ΟΑΕΔ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). -
 • Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μηχανισμών (Jeremie, Jessica,ΤΕΠΙΧ) για την παροχή Ενισχύσεων για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. -
 • Υποβολή, διαχείριση και συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2007-2013). -
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα θεματικά αντικείμενα για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και την επικαιροποιημένη κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων. -
 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες βιβλίων κάθε μορφής επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.4obs.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας

Σκενδεράνη 4, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών
Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές Υπηρεσίες - Εργατικά Υπηρεσίες Μισθοδοσίας - Ελεγκτικές Υπηρεσίες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Αγίου Νικολάου 22, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τήρηση λογιστικών βιβλίων - Οργάνωση και επίβλεψη λογιστικών επιχειρήσεων - Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών – νομικών προσώπων - Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών - Σύνταξη ισολογισμών - Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Σούτσου Σκαρλάτου 23, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Ηλιοδώρου 12Α, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Μανδηλαρά Νικηφόρου 12, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Σούτσου Σκαρλάτου 15, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Παπαναστασίου 68, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 35, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Κλεάρχου Πατέρα 92, Λάρισα, 41334, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μεγάλου Αλεξάνδρου 4, 1ος Όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 41-43, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Κουμουνδούρου 80, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Μανωλάκη Κυριάκου 13, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Το γραφείο μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σε νομικά και φυσικά πρόσωπα : Πλήρης λογιστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε όλους τους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας με αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις, πλήρης φορολογική υποστήριξη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μελετάμε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε επιχειρηματικής οντότητας και σας δίνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, πλήρης και αξιόπιστη κάλυψη της εργατικής νομοθεσίας. Γνωρίζοντας όλες τις μορφές απασχόλησης, προτείνουμε στην επιχείρηση την κατάλληλη μορφή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της.
Λογιστικό Γραφείο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 4, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Πρωτοπαπαδάκη 10, Λάρισα - Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων ΕΠΕ ΑΕ και άλλων επιχειρήσεων. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας. Εργατικά και εργασιακά θέματα πάσης φύσεως. Έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση επιχειρήσεων.
Λογιστικό Γραφείο
Μανδηλαρά 5Α, 2ος Όροφος, Λάρισα, 41222, ΛΑΡΙΣΑΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Λάρισα. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Λάρισα.