Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Νέα Σμύρνη

: 58 αποτελέσματα
Αγ. Φωτεινής 8, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

 • Λογιστικές – φορολογικές υπηρεσίες εταιρειών & φυσικών προσώπων -
 • Τήρηση- ενημέρωση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας: - ΑΕ, ΕΠΕ, Σωματεία, Σύλλογοι κ.α. -
 • Τήρηση - ενημέρωση βιβλίων Β’ Κατηγορίας: - Ατομικές, ΟΕ κ.α. -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε9) -
 • Υποβολή μισθωτηρίων, πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. -
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών -
 • Χρηματοοικονομικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες -
 • Πλήρη κάλυψη μισθοδοσίας - εργατικά - ασφαλιστικά εταιρειών - Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, ΑΠΔ - Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, Προσλήψεις - Αποχωρήσεις -
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών -
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις εταιρειών -
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων -
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας -
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης 4, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε9) -
 • Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. -
 • Υποβολή μισθωτηρίων -
 • Εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων -
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων -
 • Αιτήσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Μηχανογραφική Τήρηση & Επίβλεψη Λογιστηρίων (απλογραφικά, διπλογραφικά βιβλία) -
 • Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων - Εισοδήματος - ΦΠΑ - ΦΜΥ - Φόρου αμοιβών τρίτων & ελεύθερων επαγγελματιών - Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών - Ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat, Listing) - Κατάρτιση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων - Εργατικά – Ασφαλιστικά Θέματα - Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων - Προσλήψεις - Αποχωρήσεις - ΑΠΔ - Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας - Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπών Εταιρειών
Κωνσταντινουπόλεως 1, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Λογιστικό γραφείο -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Λογιστής επιχειρήσεων -
 • Φοροτεχνικός
Αχιλλέως 84, Παλαιό Φάληρο, 17563, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών - Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων - Ίδρυση - παύση εταιρειών - Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων - Μισθοδοσία - ΕΣΠΑ - Μισθωτήρια - Ρυθμίσεις - Ίδρυση εταιρειών - Δηλώσεις - Οργάνωση μηχανογράφησης εταιρειών
Αφροδίτης 58, Παλαιό Φάληρο, 17561, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικά
 • Φορολογικός σχεδιασμός -
 • Φορολογικές δηλώσεις καθώς και Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΑΠΔ, ΙΚΑ κλπ

Λογιστικά

 • Επιβλέψεις λογιστηρίων (με δικό τους προσωπικό ή με παραχώρηση δικού μας) -
 • Παρακολούθηση/Ενημέρωση Βιβλίων (Απλογραφικών, Διπλογραφικών)

Εργατικά

 • Πλήρης κάλυψη Μισθοδοτικών / Εργατικών θεμάτων -
 • Ανάληψη (σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) θεμάτων επιδοτήσεων ΕΣΠΑ.
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 72, Στάση Μετρό-Τραμ Συγγρού Φιξ, Αθήνα - Νέος Κόσμος, 11742, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Οικονομολόγοι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Έναρξη Επιχείρησης: Ατομική, I.K.E, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., απόλυτη γνώση των νέου εταιρικού μοντέλου Ι.ΚΕ., μεταβολές, πλήρες φάσμα υπηρεσιών έναρξης και υποστήριξης για κάθε τύπο εταιρείας, σύσταση εταιρειών σε Ελλάδα – Εξωτερικό. - Λογιστικά για ιδιώτες: Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ακινήτων, ρυθμίσεις χρεών, φορολογικές συμβουλές, εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες, έλεγχος αποδοχών, εκπροσώπηση κατοίκων του εξωτερικού, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστείτε. - Λογιστικά για επιχειρήσεις: Λογιστικά βιβλία, μηνιαία οικονομική ενημέρωση, ισολογισμοί και αποτελέσματα, έλεγχος κόστους, μισθοδοσίες, φορολογικές δηλώσεις, τακτική ενημέρωση υποχρεώσεων προς το δημόσιο, εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστείτε. - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Τραπεζική χρηματοδότηση, Επιχειρηματικό σχέδιο, Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Έλεγχος επενδύσεων, Στρατηγικός, Σχεδιασμός. - Φορολογική Υποστήριξη: Φορολογικός σχεδιασμός, ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων, πρόβλεψη φόρων.
Μάκρης 20, Υμηττός, 17237, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τεχνικοί Ασφάλειας , Σεμινάρια , Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τιμή για Τεχνικός Ασφάλειας από 100 ευρώ ετήσια Διαχείριση ασφαλούς εργασίας από την ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Έμπειροι Τεχνικοί Ασφαλείας σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. - Υπηρεσίες Αναγγελίες Ατυχημάτων, Τεχνικού Ασφαλείας (για γραφεία, καταστήματα, μαγαζιά). Βιοτεχνικοί χώροι (Β & Γ Κατηγορίας) μέχρι 5, 10, 20, 50 άτομα, για 50 άτομα κ πάνω. Ιατρού Εργασίας. Εύρεσης εργασίας κ διαχείρισης προσωπικού Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Κάλυψης ατυχημάτων. (Διαχείριση της αναγγελίας, της διερεύνησης των ατυχημάτων προς τις εποπτικές αρχές, σύνταξη της τεκμηρίωσης για τα ληφθέντα μέτρα και πρόνοιες) Σύνταξη των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου & της κατάρτισης προσωπικού (εκπαίδευση εργασιών σε ύψη, πυρασφάλεια, Α βοήθειες κ.λπ.). - Ανάληψη ευθύνης εκπροσώπησης επιχείρησης για τα θέματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου και ατυχημάτων των εργαζομένων και των τρίτων στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Επιχείρησης. Διασφάλιση προστιθέντων από διοικητικές & ποινικές ευθύνες. - Υπηρεσίες Υπεύθυνου Πυρασφάλειας, Υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (καμερών) κ.λπ. - Διαχείριση καθηκόντων αναγγελίας ατυχημάτων γραφείων προσωπικού χρέωσης μέσων ατομικής προστασίας, έκδοσης προδιαγραφών τους ανά ειδικότητα εργαζομένων. - Τήρηση των αρχείων τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω. - Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου συμμετοχής σε διαγωνισμούς
Γρυπάρη 135, Καλλιθέα, 17672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας – Εργατικά-Ασφαλιστικά -
 • Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων -
 • Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών -
 • Ελεγκτικές Υπηρεσιές -
 • Νομικές Υπηρεσίες -
 • Υπηρεσίες στον χώρο σας
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Σοφούλη Θεμιστοκλή 13, Νέα Σμύρνη, 17122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Πλήρης κάλυψη επιχείρησης κάθε είδους με τήρηση βιβλίων στην έδρα της ή στο γραφείο μας. Επίσης πλήρη κάλυψη ενός απλού ιδιώτη φορολογούμενου. Δυνατότητα ορισμού μας ως φορολογικοί εκπρόσωποι στην Ελλάδα από κατοίκους του εξωτερικού. Εχεμύθεια και υπευθυνότητα δεδομένη.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Μητροπολίτου Ευθυβούλη 8, Νέα Σμύρνη, 17124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σπαθάρη 1, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Χρυσουπόλεως 8, Νέα Σμύρνη, 17122, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 159, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Αγίας Σοφίας 75, Νέα Σμύρνη, 17123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Αγίας Σοφίας 66, Νέα Σμύρνη - Πλατεία Σκατζουράκη, 17123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Δαρδανελλίων 2 & Αιγαίου 96, Νέα Σμύρνη - Άνω Νέα Σμύρνη, 17124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Αγίας Σοφίας 41, Νέα Σμύρνη, 17124, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Κυδωνιών 19, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ομήρου 41-43, Εντός Εμπορικού Κέντρου Επίκεντρο, Νέα Σμύρνη, 17121, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Αγίας Σοφίας 119, Νέα Σμύρνη, 17123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σελίδα:
1 2 3
 
Μοιράσου το:
 
     
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Νέα Σμύρνη. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Νέα Σμύρνη.