Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Πειραιάς

: 182 αποτελέσματα
Σκουζέ 26, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων -
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες -
 • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ -
 • Cloud - based business management -
 • Έλεγχοι -
 • Λογιστικές Υπηρεσίες -
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες -
 • Εργατικά & Ασφαλιστικά Προσωπικού – Ανθρώπινο Δυναμικό -
 • Κοστολόγηση -
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις -
 • Τεχνικές & Οικοδομικές Επιχειρήσεις -
 • Νομικές Υπηρεσίες
Φαληρέως Δημητρίου 46, Πειραιάς, 18547, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φορολογικές δηλώσεις - Υποβολή μισθωτηρίων - Μεταβολή στοιχείων μητρώου - Υπολογισμός τεκμηρίων - Φορολογικές ενημερότητες - Έκδοση εκκαθαριστικών και πιστοποιητικών - Τήρηση και μηχανογραφική ενημέρωση βιβλίων απλογραφικά – διπλογραφικά - Σύσταση – τροποποίηση - Μισθοδοσία επιχειρήσεων - Επίδομα παιδιών - Κάτοικοι εξωτερικού
Κουντουριώτου 169-171, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευσή μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους. - Υπηρεσίες για επιχειρήσεις - Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και φορολογικών υποχρεώσεων - Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων ΑΕ & ΕΠΕ - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Επιχειρήσεων - Μισθοδοσία - Εργατικά - Συμπλοιοκτησίες - Ν.Ε.Π.Α.- Ναυτιλιακές εταιρίες Ν.89/67 - Μεταβιβάσεις Πλοίων (Έγγραφα Εθνικότητας / Επαγγελματικές Άδειες) - Οικονομοτεχνικές μελέτες - Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά με αυτόματη έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος - Προϋπολογισμός και σύνταξη φορολογικού πλάνου - Δηλώσεις Φορολογίας Ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου - Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου (σε όλους τους δήμους πανελλαδικά) - Εκκαθάριση εκκρεμών και παλαιών υποθέσεων - Πλήρης κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων ομογενών - κατοίκων εξωτερικού
Μπουμπουλίνας 19, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Δηλώσεις -
 • Οργάνωση, Επίβλεψη και Μηχανοργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων -
 • Συστάσεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιρειών – Επιχειρήσεων -
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας -
 • Προγραμματισμός και έλεγχος όλων των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο -
 • Τήρηση και έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων -
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών -
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού -
 • Διαχείριση Επιδοτήσεων και κάθε είδους λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λ. Σαλαμίνος 86, Πειραιάς, 18900, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Επίβλεψη λογιστηρίων -
 • Εργατικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά -
 • Ενάρξεις
Ζωοδόχου Πηγής 7, Πειραιάς - Χατζηκυριάκειο, 18538, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας από 20€ - Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων - Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας - συμβουλές εργατικής νομοθεσίας Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης (προσλήψεις - απολύσεις προσωπικού, κατάθεση ΑΠΔ) και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας - Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας - Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων - Λογιστικές Υπηρεσίες από 50€ - Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών - Μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας - Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά φορολογικών δηλώσεων, ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών  καταστάσεων - Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων - Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία - Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών - νομικών προσώπων - Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διακοπές εταιρειών - Σύνταξη ισολογισμών, λογιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες - Σύνταξη εντύπου Ε9 - δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας

2ας Μεραρχίας 3, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικών υπηρεσιών: - Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών-Επισκόπηση παραστατικών- Τακτική συμφωνία-Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων λογαριασμών, πελατών, ταμείου, τραπεζών. Σύνταξη-υποβολή μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α - Φορολογικών υπηρεσιών: - Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών-Ειδικά θέματα φορολογίας Φορολογία επιχειρήσεων,πλοίων,ναυτιλιακών εταιρειών Ζητήματα ακίνητης περιουσίας-Σύνταξη & κατάθεση προσφυγών Υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων κ.ά. - Υπηρεσιών Μισθοδοσίας: - μηνιαία μηχ/κή έκδοση μισθοδοσίας-Σύνταξη/υποβολή των έντυπων πρόσληψης ΟΑΕΔ, Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων για κάθε ειδικότητα κ.ά - Υπηρεσιών κοστολόγησης: Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου - Υπηρεσίες Οργάνωσης: Οργανωτικός Σχεδιασμός, Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων, Κατάρτιση Επιχ/κού Σχεδίου, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων κ.ά. - Ναυτιλίας: Παρακολούθηση & οργάνωση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67, Λογαριασμοί ενεργητικού-παθητικού εξόδων-εσόδων, Αναλυτική λογιστική, Reporting, Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων - Επενδύσεων-Αναπτυξιακών νόμων
Κίρκης 2 & Νοταρά 22, Πειραιάς, 18531, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Μισθοδοσίες -
 • Οργάνωση Λογιστηρίων -
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών -
 • Σύνταξη και Ηλεκτρονική Κατάθεση Φορολογικών Δηλώσεων -
 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ -
 • Φορολογικές δηλώσεις -
 • Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή Ε1, Ε9 στο TAXIS. Σε περίπτωση διευκρινίσεων, επικοινωνούμε με την αρμόδια ΔΟΥ. -
 • Κτηματολόγιο -
 • Ρευματοδότηση μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, κληρονομικά και δωρεές, τεκμήρια διαβίωσης, μισθωτήρια και ενοικιαστήρια. -
 • Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας -
 • Υλοποίηση προγραμμάτων επιδότησης -
 • Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία -
 • Υποβολή ΑΠΔ, επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία και πληρωμές εισφορών, υπολογισμοί αποζημιώσεων και επιδομάτων. -
 • Ανάπτυξη και βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης, μηχανογραφημένη λογιστική, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τιμολόγησης, logistics, επενδύσεων. -
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ασφαλιστικά ταμεία, διεκπεραίωση εργασιών με δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ. -
 • Σύστημα Ήφαιστος -
 • Ηλεκτρονικό σύστημα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, υγρά καύσιμα). -
 • Παράλληλα με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην Ευρώπη, υποχρεούμαστε να καταθέτουμε σε μηνιαία βάση την ηλεκτρονική δήλωση Intrastat, καθώς και τη δήλωση VIES στο TAXIS.
Μάκρης 20, Υμηττός, 17237, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τεχνικοί Ασφάλειας , Σεμινάρια , Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τιμή για Τεχνικός Ασφάλειας από 100 ευρώ ετήσια Διαχείριση ασφαλούς εργασίας από την ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Έμπειροι Τεχνικοί Ασφαλείας σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. - Υπηρεσίες Αναγγελίες Ατυχημάτων, Τεχνικού Ασφαλείας (για γραφεία, καταστήματα, μαγαζιά). Βιοτεχνικοί χώροι (Β & Γ Κατηγορίας) μέχρι 5, 10, 20, 50 άτομα, για 50 άτομα κ πάνω. Ιατρού Εργασίας. Εύρεσης εργασίας κ διαχείρισης προσωπικού Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Κάλυψης ατυχημάτων. (Διαχείριση της αναγγελίας, της διερεύνησης των ατυχημάτων προς τις εποπτικές αρχές, σύνταξη της τεκμηρίωσης για τα ληφθέντα μέτρα και πρόνοιες) Σύνταξη των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου & της κατάρτισης προσωπικού (εκπαίδευση εργασιών σε ύψη, πυρασφάλεια, Α βοήθειες κ.λπ.). - Ανάληψη ευθύνης εκπροσώπησης επιχείρησης για τα θέματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου και ατυχημάτων των εργαζομένων και των τρίτων στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Επιχείρησης. Διασφάλιση προστιθέντων από διοικητικές & ποινικές ευθύνες. - Υπηρεσίες Υπεύθυνου Πυρασφάλειας, Υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (καμερών) κ.λπ. - Διαχείριση καθηκόντων αναγγελίας ατυχημάτων γραφείων προσωπικού χρέωσης μέσων ατομικής προστασίας, έκδοσης προδιαγραφών τους ανά ειδικότητα εργαζομένων. - Τήρηση των αρχείων τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω. - Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου συμμετοχής σε διαγωνισμούς
Λογιστικό Γραφείο
Γκούρα 84 & Ψαρρών, Πειραιάς, 18546, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες για επιχειρήσεις : Τήρηση βιβλίων και φορολογικών υποχρεώσεων, υπηρεσίες μισθοδοσίας, εργατικών, εποπτεία και οργάνωση λογιστηρίων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ενάρξεις, μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διακοπές επιχειρήσεων, τήρηση βιβλίων και πλήρη κάλυψη, υποχρεώσεων συλλόγων, σωματείων, συμβουλευτική σε θέματα επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων. Υπηρεσίες για Ιδιώτες : Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις φορολογίας ακινήτων, πλήρης κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων κατοίκων εξωτερικού.
Λογιστικό Γραφείο
Κολοκοτρώνη 70, Πειραιάς, 18531, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικά, εργατικά, οργάνωση επιχειρήσεων, φορολογικά.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Λουδοβίκου 2, Πειραιάς, 18531, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές συμβουλές, νομικές συμβουλές επίλυσης εργατικών διαφορών, φορολογικές δηλώσεις, τήρηση βιβλίων Β` και Γ` κατηγορίας.
Λογιστικό Γραφείο
Αποστόλη 34 & Ζαννή, Πειραιάς, 18537, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει αξιόπιστα και οικονομικά ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα άρτιας οργάνωσης και διαχείρισης της επιχείρησής σας.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Υπαπαντής 83, Πειραιάς, 18546, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Κέντρο λογιστικών και φοροτεχνικών συμβουλών.
Λογιστικό Γραφείο
Λακωνίας 26, Πειραιάς, 18545, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικό Γραφείο
Ράλλη Λουκά 107, Πειραιάς, 18534, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικό γραφείο που ειδικεύεται στις συντάξεις.
Λογιστικό Γραφείο
Κολοκοτρώνη 95, 2ος Όροφος, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Σωτήρος Διός 7, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 75, Πειραιάς, 18536, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Ναυάρχου Νοταρά 71, Πειραιάς, 18535, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Μοιράσου το:
 
     
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Πειραιάς. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Πειραιάς.