Φίλτρα
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία - Φοροτεχνικοί Περιστέρι

: 147 αποτελέσματα
Σαρανταπόρου 60, έναντι ΙΚΑ Περιστερίου, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας -
 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών καθώς και οφειλές Δημοσίου -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά και εργατικά θέματα -
 • Ίδρυση / διακοπή εταιρειών -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ -
 • Δηλώσεις ΙΚΑ – ΑΠΔ -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας -
 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου -
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στα γραφεία μας -
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνων με την τρέχουσα νομοθεσία -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Ασφαλιστικές - Φορολογικές ενημερότητες -
 • Ταμειακές Μηχανές -
 • Ταμειακά Συστήματα – Μηχανές γραφείου -
 • Μισθωτήρια – Ρυθμίσεις Οφειλών -
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Taxisnet -
 • Ανανεώσεις κάρτες ανεργίας ΟΑΕΔ -
 • Ενημερωτικά Σημειώματα Ασφαλιστικών Ταμείων -
 • Ανανέωση Βιβλιαρίων ΙΚΑ -
 • Ηλεκτρονικό Ραντεβού ΕΟΠΥΥ
Ακροπόλεως 47, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Α,Β,Γ κατηγορίας) -
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης -
 • Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Εγγραφή στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΙΚΑ κ.λπ.) -
 • Εγγραφή στο Επιμελητήριο -
 • Θεώρηση βιβλίων - στοιχείων -
 • Σφραγίδες επιχείρησης -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Έκδοση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο -
 • Ακύρωση βιβλίων - στοιχείων -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρηση -
 • ΦΠΑ - Εκκαθαριστικές (πληρωμές μέσω internet) -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Βεβαιώσεις από εφορία για οποιαδήποτε χρήση -
 • Μισθοδοσία {απογραφή στο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ (προσλήψεις - αποχωρήσεις) επιθεωρήσεις - συμβάσεις} -
 • ΑΠΔ -
 • Πληρωμές μέσω internet -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Εκπροσώπηση στο ΙΚΑ - ΟΑΕΔ – Επιθεώρηση Εργασίας όταν υπάρχουν εργατικές διαφορές
Φραντζή 6, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Το κριτήριο των δραστηριοτήτων μας είναι η δημιουργία της μέγιστης αξίας (για πελάτες και συνεργάτες) και στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευσή της, εμείς στην Επιχείρηση "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", παρέχουμε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στους εξής Τομείς:

 • Λογιστική και Φορολογία -
 • Λογιστικοί και Φορολογικοί Έλεγχοι - Προσφυγές -
 • Επιδοτήσεις και Χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ) -
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων -
 • Κοστολόγηση -
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός -
 • Επιχειρηματικά Σχέδια

Μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι Οργάνωση, Έλεγχος, Φορολογικός Σχεδιασμός για τη μείωση της Φορολογίας, Ορθή Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Ανάπτυξη.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Ίλιον, 13123, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ–ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Λογιστική τήρηση και Φοροτεχνική υποστήριξη ιδ. εταιρειών & Δημοσίων οργανισμών - Φορολογικές δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις - Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων - Φορολογικός Προγραμματισμός - Υπηρεσίες μισθοδοσίας–διαχείρισης προσωπικού - Προγράμματα ΟΑΕΔ-επιχορηγήσεις προσωπικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & ΕΤΕΑΝ - Προγράμματα Leader - Business Plans-Οικονομικές Μελέτες - Αναπτυξιακός Νόμος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ίδρυση, μετατροπή και συγχώνευση επιχ. - Ανάπτυξη στρατηγικής - Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων - Business Plans - Χρηματοοικονομικά εργαλεία (indexes, cash flow analysis etc)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - Αποτίμηση επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων - Έλεγχος βιβλίων Forensic & Reconciliation - Εσωτερικός έλεγχος - Πραγματογνωμοσύνες - Εξειδικευμένες υπηρεσίες

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 99 - Υπηρεσίες διαμεσολάβησης προπτωχευτικής διαδικασίας - Έμπειροι διαμεσολαβητές - Διαδικασία εξυγίανσης και συνδιαλλαγής

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 72, Στάση Μετρό-Τραμ Συγγρού Φιξ, Αθήνα - Νέος Κόσμος, 11742, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Εταιρίες Λογιστών - Ελεγκτών , Οικονομολόγοι , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Έναρξη Επιχείρησης: Ατομική, I.K.E, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., απόλυτη γνώση των νέου εταιρικού μοντέλου Ι.ΚΕ., μεταβολές, πλήρες φάσμα υπηρεσιών έναρξης και υποστήριξης για κάθε τύπο εταιρείας, σύσταση εταιρειών σε Ελλάδα – Εξωτερικό. - Λογιστικά για ιδιώτες: Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ακινήτων, ρυθμίσεις χρεών, φορολογικές συμβουλές, εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες, έλεγχος αποδοχών, εκπροσώπηση κατοίκων του εξωτερικού, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστείτε. - Λογιστικά για επιχειρήσεις: Λογιστικά βιβλία, μηνιαία οικονομική ενημέρωση, ισολογισμοί και αποτελέσματα, έλεγχος κόστους, μισθοδοσίες, φορολογικές δηλώσεις, τακτική ενημέρωση υποχρεώσεων προς το δημόσιο, εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστείτε. - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Τραπεζική χρηματοδότηση, Επιχειρηματικό σχέδιο, Χρηματοοικονομικά εργαλεία, Έλεγχος επενδύσεων, Στρατηγικός, Σχεδιασμός. - Φορολογική Υποστήριξη: Φορολογικός σχεδιασμός, ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων, πρόβλεψη φόρων.
Ποσειδώνος 6, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών -
 • Έναρξη επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη καταστατικών (ΟΕ, ΕΕ,IKE) -
 • Σύνταξη μισθωτηρίου -
 • Διακοπές - Μεταβολές Επιχειρήσεων -
 • Σύνταξη διαλυτικών, τροποποιήσεις καταστατικών -
 • Βεβαίωση διακοπής από εφορία -
 • Βεβαίωση διακοπής από Επιμελητήριο -
 • Βεβαίωση διακοπής από ταμείο Ασφάλισης -
 • Μηνιαία καταχώρση -
 • ΦΠΑ -
 • Συμφωνητικά (Σύνταξη και υποβολή) -
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ -
 • Οριστική του ΦΜΥ (Ε7) -
 • Δηλώσεις εταιρειών ατομικών επιχειρήσεων -
 • Μισθοδοσία (απογραφή στο ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, προσλήψεις - αποχωρήσεις, επιθεωρήσεις - συμβάσεις) -
 • Βεβαιώσεις πάσης φύσεως στους εργαζομένους -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1-Ε2). -
 • Υποβολή Οικογενειακό επίδομα Α21. -
 • Υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9). -
 • Ανανέωση δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ. -
 • Εκδόσεις αντιγράφων TAXISNET. -
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας. -
 • Έκδοση ταυτοτήτων πληρωμής. -
 • Αποδοχή και κατάθεση μισθωτηρίου. -
 • Έκδοση κλειδάριθμου. -
 • Έκδοση παραβόλου. -
 • Έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης ακινήτου. -
 • Διακανονισμός/ρύθμιση οφειλών. -
 • Αιτήσεις ΑΣΕΠ-ΕΣΠΑ
Ρήγα Φεραίου 41, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις - Λογιστικές - Φοροτεχνικές - Μισθοδοσία - Νομικές

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες - Συμβουλές σε Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα - Ρευματοδότηση Οικοδομών

Μπουμπουλίνας 1, Πετρούπολη, 13231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ -
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών -
 • Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας -
 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά και εργατικά θέματα -
 • Ίδρυση / διακοπή εταιρειών -
 • Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ -
 • Σύστημα Ήφαιστος -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -
 • Εξωτερικές εργασίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISNET όπως: έκδοση κλειδάριθμου, μισθωτήρια, ρυθμίσεις κ.λπ.
Μάκρης 20, Υμηττός, 17237, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τεχνικοί Ασφάλειας , Σεμινάρια , Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας , Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Τιμή για Τεχνικός Ασφάλειας από 100 ευρώ ετήσια Διαχείριση ασφαλούς εργασίας από την ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Έμπειροι Τεχνικοί Ασφαλείας σας δίνουν συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με θέματα που αφορούν την Υγεία & την Ασφάλεια των υπαλλήλων σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. - Υπηρεσίες Αναγγελίες Ατυχημάτων, Τεχνικού Ασφαλείας (για γραφεία, καταστήματα, μαγαζιά). Βιοτεχνικοί χώροι (Β & Γ Κατηγορίας) μέχρι 5, 10, 20, 50 άτομα, για 50 άτομα κ πάνω. Ιατρού Εργασίας. Εύρεσης εργασίας κ διαχείρισης προσωπικού Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Κάλυψης ατυχημάτων. (Διαχείριση της αναγγελίας, της διερεύνησης των ατυχημάτων προς τις εποπτικές αρχές, σύνταξη της τεκμηρίωσης για τα ληφθέντα μέτρα και πρόνοιες) Σύνταξη των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου & της κατάρτισης προσωπικού (εκπαίδευση εργασιών σε ύψη, πυρασφάλεια, Α βοήθειες κ.λπ.). - Ανάληψη ευθύνης εκπροσώπησης επιχείρησης για τα θέματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου και ατυχημάτων των εργαζομένων και των τρίτων στην έδρα και τα υποκαταστήματα της Επιχείρησης. Διασφάλιση προστιθέντων από διοικητικές & ποινικές ευθύνες. - Υπηρεσίες Υπεύθυνου Πυρασφάλειας, Υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (καμερών) κ.λπ. - Διαχείριση καθηκόντων αναγγελίας ατυχημάτων γραφείων προσωπικού χρέωσης μέσων ατομικής προστασίας, έκδοσης προδιαγραφών τους ανά ειδικότητα εργαζομένων. - Τήρηση των αρχείων τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω. - Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου συμμετοχής σε διαγωνισμούς
Συνταγματάρχου Δαβάκη 37, Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες , Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας αφορούν κυρίως: - Ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση επιχειρήσεων

 • Τήρηση Λογιστηρίου όλων των κατηγοριών (Β,Γ κατηγορίας) -
 • Σύνταξη ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων προσαρμοσμένα στα Διεθνή και Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα -
 • Μηχανογραφική υποστήριξη μισθοδοσίας -
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ -
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών -
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοροτεχνικά και εργατικά θέματα -
 • Ίδρυση / Μεταβολή εταιρειών -
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -
 • Εξωτερικές εργασίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια -
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες -
 • Υπηρεσίες προς ιδιώτες -
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων -
 • Επίλυση οποιουδήποτε φορολογικού θέματος -
 • Δηλώσεις - Πιστοποιητικά Ακινήτων -
 • Τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων -
 • Ρυθμίσεις οφειλών -
 • Φορολογικές ενημερότητες -
 • Τέλη Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων -
 • Εκτυπώσεις φορολογικών υποχρεώσεων
Διεκπεραίωση Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υποθέσεων
Πατρόκλου 9, Περιστέρι, 12133, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου, διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών, φορολογικά, προσωπικές δηλώσεις.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Πελασγίας 10 & Θηβών 136, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, φορολογικές δηλώσεις σε ιδιώτες.
Λογιστικές - Φορολογικές Υπηρεσίες
Βασιλέως Αλεξάνδρου 39, Περιστέρι, 12131, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
25ης Μαρτίου 84, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Θουκυδίδου 14, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Σάμου 3, Περιστέρι, 12132, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σοφοκλέους 7, Περιστέρι, 12134, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Το λογιστικό γραφείο Σωφρονάς Γεώργιος και συνεργάτες δραστηριοποιείται στην λογιστική αγορά με ολοκληρωμένες λύσεις στην μηχανογραφική τήρηση όλων των λογιστικών βιβλίων, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών. Προσφέρουμε υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα φορολογίας νομικών αλλά και φυσικών προσώπων. Υποστηρίζουμε εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής και κλάδου.
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ανδριτσαίνης 27, Περιστέρι, 12135, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό Γραφείο
Εθνικής Αντιστάσεως 163, Περιστέρι - Νέα Ζωή, 12135, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Γεροστάθη 26, Περιστέρι, 12135, ΑΤΤΙΚΗΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σελίδα:
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Μοιράσου το:
 
     
 
 
 
 
Φορολογική δήλωση; Δήλωση ΦΠΑ; Εμπιστεύσου τους καλύτερους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία σε Περιστέρι. Για τήρηση λογιστικών βιβλίων, ισολογισμούς, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ, για διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων και υπηρεσιών, βρες εδώ τον λογιστή, φοροτεχνικό, φοροτεχνική επιχείρηση ή εταιρεία σε Περιστέρι.