Φίλτρα
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Έδρα
Λοιπά
Προτεινόμενη

Πολιτικοί Μηχανικοί Μυτιλήνη

: 44 αποτελέσματα
Σχετικές Αναζητήσεις:
Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας -
 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης -
 • Τακτοποίηση - νομιμοποίηση αυθαιρέτων -
 • Εξοικονόμηση κατ΄οίκον -
 • Μελέτη - επισκευή σεισμόπληκτων κτηρίων -
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες -
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις -
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -
 • Στατικές μελέτες -
 • Έλεγχος νομιμότητας κτηρίων -
 • Διορθώσεις κτηματολογίου -
 • Αποτυπώσεις διατηρητέων κτηρίων -
 • Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων -
 • Κατεδάφιση - Ανακαίνιση - Ανέγερση - Επίβλεψη κατασκευών
Ναυμάχου Αποστόλη 6, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Αρχιτέκτονες & Αρχιτεκτονικά Γραφεία , Πολιτικοί Μηχανικοί , Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Οικοδομικές Άδειες - Άδειες Δόμησης - Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Άδειες Λειτουργίες Καταστημάτων - Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης - Εξοικονόμηση κατ’ οίκον - Τοπογραφικά Διαγράμματα - Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Ειδικές Στατικές Μελέτες - Ενισχύσεις - Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών - Επισκευές - Ανακαινίσεις - Κατεδαφίσεις - Ανέργεση Κατασκευών - Μελέτη - Επίβλεψη - Μελέτη Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων - Διαμορφώσεις Εξωτερικών χώρων - Επαγγελματικών χώρων - Ειδικά κτήρια - Ειδικές κατασκευές - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα ακινήτων - Εκτίμηση Ακινήτων - Βιοτεχνικά - Βιομηχανικά – Πτηνοτροφικά κτήρια
Γ. Μούρα 29, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες , Μηχανολόγοι Μηχανικοί , Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μηχανολόγος Μηχανικός -
 • Ενεργειακός Επιθεωρητής -
 • Μελέτες Πυρασφάλειας -
 • Εργασίες ολικής ή μερικής ανακαίνισης οικιών & επαγγελματικών χώρων -
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες οικοδομικών αδειών -
 • Έλεγχος στεγανότητας, ανάκτησης, εγκατάστασης, συντήρησης, επιδιόρθωσης και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας -
 • Άδειες Δόμησης -
 • Τοπογραφικές Εργασίες -
 • Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων -
 • Βεβαιώσεις μη Αυθαιρεσίας -
 • Πράξεις εφαρμογής -
 • Στατικές Μελέτες -
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες -
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων -
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης -
 • Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού
Ζωοδόχου Πηγής 97, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί , Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών Έργων , Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Μελέτη – έκδοση οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης -
 • Τοπογραφικά -
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων -
 • Εκτιμήσεις ακινήτων -
 • Οργάνωση, Διοίκηση & Διαχείριση Εργοταξίων -
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσίων σε ζητήματα Πολιτικού Μηχανικού και Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης -
 • Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων -
 • Υπηρεσίες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφορίων (GIS) -
 • Διορθώσεις κτηματολογίου -
 • Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων -
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου -
 • Ενεργειακός σύμβουλος -
 • Εξοικονόμηση κατ' οίκον -
 • Κύρωση δικτύου κοιν. χώρων -
 • Αποκαταστάσεις σεισμοπλήκτων -
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά -
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) -
 • Περιβαλλοντικές άδειες -
 • Άδειες συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων
Πολιτικός Μηχανικός
Παπανικόλα Στρατή 2, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (αγορά, πώληση ακινήτου). Διαχείριση ακινήτου (συντήρηση, εκμετάλλευση ακινήτου). Υπηρεσίες Μηχανικού (ανάπτυξη ακινήτου). Τοπογραφικές αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, αδειοδοτήσεις, επιβλέψεις κατασκευών.
Πολιτικός Μηχανικός
Μολίνου Χ. & Γυμνασιάρχου Δαυίδ, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Αριστάρχου Τζέημς 15, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Ευνίκης 2 & Αρίωνος 3, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Αρίωνος 6, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Γυμνασιάρχου Δαυίδ 21 & Καρκαβίτσα, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Ικτίνου 2, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Το τεχνικό γραφείο Λάζαρος Π. Ελευθεριάδης, λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια στη Λέσβο με έδρα τη Μυτιλήνη. Αναλαμβάνοντας μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων έργων σε ολόκληρο το βόρειο Αιγαίο στο οποίο δραστηριοποιείται. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, πολιτικούς μηχανικούς, ελεγκτές δόμησης.
Πολιτικός Μηχανικός
Βενιζέλου Ελευθερίου 21, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Αγίων Θεοδώρων 1-3, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Μαλακάση 3, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πολιτικός Μηχανικός
Δαμοφίλης 5, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πολιτικός Μηχανικός
Πύργοι Θέρμης, Μυτιλήνη, 81150, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πολιτικός Μηχανικός
Βενέζη Ηλία 24, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Οικοδομικές άδειες, Στατικές μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικές μελέτες, Έλεγχος στατικής επάρκειας, Ενισχύσεις υφισταμένων.
Πολιτικός Μηχανικός
Καραντώνη 2, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Ελεγκτής δόμησης.
Πολιτικός Μηχανικός
Κισθήνης 6Α & Κρήνης, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες και επιβλέψεις εργασιών, τοπογραφικά, διορθώσεις κτηματολογίου, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ).
Πολιτικός Μηχανικός
Ξάνθου Εμμανουήλ 12, Μυτιλήνη, 81132, ΛΕΣΒΟΥ
Πολιτικοί Μηχανικοί
Σελίδα:
1 2 3
 
Μοιράσου το:
       
Χτίζεις; Επεκτείνεσαι; Νομιμοποιείσαι; Τότε, γρήγορα στην κατηγορία Πολιτικοί Μηχανικοί σε Μυτιλήνη. Πολιτικοί μηχανικοί, γραφεία και υπηρεσίες πολιτικών μηχανικών αναλαμβάνουν μελέτες, σχεδιασμούς, οικοδομικές άδειες, επιβλέψεις, κατασκευές, αντιπαροχές. Αν ψάχνεις πολιτικό μηχανικό για οικοδομική άδεια, μελέτη ή κατασκευή, κανένα πρόβλημα. Ο πολιτικός μηχανικός σου σε Μυτιλήνη είναι εδώ!
Μάθε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  που αφορούν την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και τις απαιτούμενες βεβαιώσεις Μηχανικού για τα συμβόλαια των ακινήτων, από τον Αρχιτέκτονα Συμεών Χρήστο... Με τον νόμο 4178/13, από 08.08.2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης (άρθρο 1, παράγραφος 1). Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (η γονική παροχή όπως όλα τα εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων εμπίπτει στις διατάξεις, ενώ η αποδοχή κληρονομιάς και τα υπόλοιπα ενοχικά δικαιώματα εξαιρούνται) που συντάσσεται μετά τις 08.08.13 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (άρθρο 3, παράγραφος 1). Με την ένταξη στη ρύθμιση εξ