Δρομολόγια Πλοίων LEVANTE FERRIES

Δρομολόγια Πλοίων LEVANTE FERRIES
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΛΟΙΟ    
  Δευτέρα, 26/7/2021 18:00 - 21:00 Ιθάκη Πισαετός - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 09:45 - 13:15 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 18:00 - 18:50 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 09:45 - 10:05 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 07:15 - 09:45 Κυλλήνη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 07:15 - 08:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 10:15 - 11:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 15:00 - 16:30 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 21:45 - 23:15 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 07:45 - 09:00 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 10:30 - 11:45 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 13:00 - 14:15 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 15:15 - 16:30 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 17:15 - 18:30 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 21:30 - 22:45 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 14:15 - 17:50 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 14:15 - 17:00 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 08:55 - 09:45 Κεφαλλονιά Πόρος - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 05:00 - 06:30 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 12:45 - 14:15 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 17:30 - 19:00 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 19:30 - 21:00 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 17:30 - 17:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 10:30 - 13:15 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 05:30 - 06:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 08:00 - 09:15 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 10:30 - 11:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 13:00 - 14:15 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 15:15 - 16:30 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 19:30 - 20:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 18:00 - 21:00 Ιθάκη Πισαετός - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 09:45 - 13:15 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 18:00 - 18:50 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 09:45 - 10:05 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 07:15 - 09:45 Κυλλήνη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 07:15 - 08:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 10:15 - 11:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 15:00 - 16:30 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 21:45 - 23:15 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 07:45 - 09:00 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 10:30 - 11:45 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 13:00 - 14:15 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 15:15 - 16:30 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 17:15 - 18:30 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 21:30 - 22:45 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 14:15 - 17:50 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 14:15 - 17:00 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 08:55 - 09:45 Κεφαλλονιά Πόρος - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 05:00 - 06:30 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 12:45 - 14:15 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 17:30 - 19:00 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 19:30 - 21:00 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 17:30 - 17:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 10:30 - 13:15 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 05:30 - 06:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 08:00 - 09:15 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 10:30 - 11:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 13:00 - 14:15 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 15:15 - 16:30 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 19:30 - 20:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 18:00 - 21:00 Ιθάκη Πισαετός - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 09:45 - 13:15 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 18:00 - 18:50 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 09:45 - 10:05 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 07:15 - 09:45 Κυλλήνη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 07:15 - 08:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 10:15 - 11:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 15:00 - 16:30 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 21:45 - 23:15 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 07:45 - 09:00 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 10:30 - 11:45 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 13:00 - 14:15 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 15:15 - 16:30 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 17:15 - 18:30 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 21:30 - 22:45 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 14:15 - 17:50 Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 14:15 - 17:00 Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 08:55 - 09:45 Κεφαλλονιά Πόρος - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 05:00 - 06:30 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 12:45 - 14:15 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 17:30 - 19:00 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 19:30 - 21:00 Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 17:30 - 17:50 Κεφαλλονιά Σάμη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 10:30 - 13:15 Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 05:30 - 06:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 08:00 - 09:15 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 10:30 - 11:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 13:00 - 14:15 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B ANDREAS KALVOS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 15:15 - 16:30 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 19:30 - 20:45 Ζάκυνθος - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 18:00 - 21:00 Ιθάκη Πισαετός - Κυλλήνη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 09:45 - 13:15 Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 18:00 - 18:50 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 09:45 - 10:05 Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Σάμη LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 07:15 - 09:45 Κυλλήνη - Ιθάκη Πισαετός LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 07:15 - 08:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 10:15 - 11:45 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 15:00 - 16:30 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B FIOR DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 21:45 - 23:15 Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος LEVANTE FERRIES -
  F/B KEFALONIA
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 07:45 - 09:00 Κυλλήνη - Ζάκυνθος LEVANTE FERRIES -
  F/B MARE DI LEVANTE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πηγή: Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Crs Liknoss
  Τα δρομολόγια που παρουσιάζονται ενδέχεται να έχουν αλλαγή. Σε περίπτωση ταξιδιού, παρακαλούμε επιβεβαιώστε το δρομολόγιο με την αντίστοιχη εταιρία.
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Δευτέρα, 26/7/2021
  Τρίτη, 27/7/2021
  Τετάρτη, 28/7/2021
  Πέμπτη, 29/7/2021
  Εταιρία
  LEVANTE FERRIES
  Τύπος Πλοίου
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δρομολόγιο
  Ιθάκη Πισαετός - Κυλλήνη
  Ιθάκη Πισαετός - Πάτρα
  Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Πόρος
  Ιθάκη Πισαετός - Κεφαλλονιά Σάμη
  Κυλλήνη - Ιθάκη Πισαετός
  Κυλλήνη - Κεφαλλονιά Πόρος
  Κυλλήνη - Ζάκυνθος
  Πάτρα - Ιθάκη Πισαετός
  Πάτρα - Κεφαλλονιά Σάμη
  Κεφαλλονιά Πόρος - Ιθάκη Πισαετός
  Κεφαλλονιά Πόρος - Κυλλήνη
  Κεφαλλονιά Σάμη - Ιθάκη Πισαετός
  Κεφαλλονιά Σάμη - Πάτρα
  Ζάκυνθος - Κυλλήνη
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων της ακτοπλοϊκής εταιρίας LEVANTE FERRIES. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Τύπος πλοίου.