Δρομολόγια Πλοίων Καβάλα

Δρομολόγια Πλοίων Καβάλα
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων από και προς Καβάλα για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΛΟΙΟ    
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 22:50 Καβάλα - Ικαρία Άγιος Κήρυκος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 15:15 Καβάλα - Χίος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 22:00 Καβάλα - Φούρνοι HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 11:00 Καβάλα - Λέσβος Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 05:15 Καβάλα - Λήμνος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 00:50 Καβάλα - Πάτμος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 10:00 Καβάλα - Πειραιάς HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 24/9/2018 01:00 - 18:55 Καβάλα - Σάμος Βαθύ HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 16:00 - 23:00 Καβάλα - Άγιος Ευστράτιος HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 16:00 - 06:40 Καβάλα - Λαύριο HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 16:00 - 20:30 Καβάλα - Λήμνος HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 16:00 - 23:00 Καβάλα - Άγιος Ευστράτιος HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 16:00 - 06:40 Καβάλα - Λαύριο HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 18:00 - 04:00 Καβάλα - Λέσβος Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 16:00 - 20:30 Καβάλα - Λήμνος HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 18:00 - 22:15 Καβάλα - Λήμνος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 29/9/2018 08:00 - 22:45 Καβάλα - Χίος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 29/9/2018 08:00 - 18:30 Καβάλα - Λέσβος Μυτιλήνη HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 29/9/2018 08:00 - 12:15 Καβάλα - Λήμνος HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 29/9/2018 08:00 - 02:20 Καβάλα - Σάμος Βαθύ HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 16:00 - 23:00 Καβάλα - Άγιος Ευστράτιος HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 16:00 - 06:40 Καβάλα - Λαύριο HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 16:00 - 20:30 Καβάλα - Λήμνος HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΛΟΙΟ    
  Δευτέρα, 24/9/2018 21:00 - 12:30 Λαύριο - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 04:40 - 12:30 Άγιος Ευστράτιος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 08:00 - 12:30 Λήμνος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 22:30 - 02:30 Μύκονος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 25/9/2018 17:00 - 02:30 Πειραιάς - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 04:35 - 02:30 Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 12:05 - 02:30 Χίος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 05:25 - 02:30 Φούρνοι - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 21:00 - 12:30 Λαύριο - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 16:30 - 02:30 Λέσβος Μυτιλήνη - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 22:15 - 02:30 Λήμνος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 02:35 - 02:30 Πάτμος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 26/9/2018 08:30 - 02:30 Σάμος Βαθύ - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 04:40 - 12:30 Άγιος Ευστράτιος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 27/9/2018 08:00 - 12:30 Λήμνος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 28/9/2018 22:10 - 05:15 Άγιος Ευστράτιος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 28/9/2018 14:30 - 05:15 Λαύριο - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 28/9/2018 07:00 - 17:00 Λέσβος Μυτιλήνη - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 28/9/2018 12:45 - 17:00 Λήμνος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 29/9/2018 00:45 - 05:15 Λήμνος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  EXPR. PEGASUS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 07:35 - 21:45 Χίος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 11:45 - 21:45 Λέσβος Μυτιλήνη - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 17:30 - 21:45 Λήμνος - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 30/9/2018 04:00 - 21:45 Σάμος Βαθύ - Καβάλα HELLENIC SEAWAYS -
  DIAGORAS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Δευτέρα, 24/9/2018
  Τρίτη, 25/9/2018
  Πέμπτη, 27/9/2018
  Σάββατο, 29/9/2018
  Κυριακή, 30/9/2018
  Τετάρτη, 26/9/2018
  Παρασκευή, 28/9/2018
  Εταιρία
  HELLENIC SEAWAYS
  Τύπος Πλοίου
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δρομολόγιο
  Καβάλα - Ικαρία Άγιος Κήρυκος
  Καβάλα - Χίος
  Καβάλα - Φούρνοι
  Καβάλα - Λέσβος Μυτιλήνη
  Καβάλα - Λήμνος
  Καβάλα - Πάτμος
  Καβάλα - Πειραιάς
  Καβάλα - Σάμος Βαθύ
  Καβάλα - Άγιος Ευστράτιος
  Καβάλα - Λαύριο
  Λαύριο - Καβάλα
  Άγιος Ευστράτιος - Καβάλα
  Λήμνος - Καβάλα
  Μύκονος - Καβάλα
  Πειραιάς - Καβάλα
  Ικαρία Άγιος Κήρυκος - Καβάλα
  Χίος - Καβάλα
  Φούρνοι - Καβάλα
  Λέσβος Μυτιλήνη - Καβάλα
  Πάτμος - Καβάλα
  Σάμος Βαθύ - Καβάλα
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς Καβάλα. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Ακτοπλοϊκή εταιρία, Τύπος πλοίου.