Δρομολόγια Πλοίων Χανιά

Δρομολόγια Πλοίων Χανιά
Δρομολόγια Πλοίων
Λιμάνι Αναχώρησης
Επιλέξτε
Λιμάνι Προορισμού
Επιλέξτε
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφής
  Αποτελέσματα αναζήτησης για Δρομολόγια Πλοίων από και προς Χανιά για τις επόμενες 7 ημέρες
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΛΟΙΟ    
  Δευτέρα, 26/7/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 23:59 - 07:15 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 23:59 - 07:15 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 10:00 - 19:00 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 23:59 - 07:15 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 10:00 - 18:00 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 23:59 - 07:15 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 30/7/2021 10:00 - 18:00 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 30/7/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 30/7/2021 23:59 - 07:15 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 20:00 - 23:30 Χανιά - Μήλος MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 10:00 - 18:00 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 20:00 - 06:00 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 10:00 - 18:00 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 22:00 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 22:30 - 06:30 Χανιά - Πειραιάς MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΛΟΙΟ    
  Δευτέρα, 26/7/2021 16:00 - 22:30 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δευτέρα, 26/7/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 18:00 - 22:30 Μήλος - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 14:00 - 22:30 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τρίτη, 27/7/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 10:00 - 19:00 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 16:00 - 22:30 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Τετάρτη, 28/7/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 10:00 - 18:00 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 16:00 - 22:30 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πέμπτη, 29/7/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 30/7/2021 10:00 - 18:00 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 30/7/2021 16:00 - 22:30 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Παρασκευή, 30/7/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 14:00 - 17:45 Μήλος - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 10:00 - 17:45 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 10:00 - 18:00 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Σάββατο, 31/7/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 14:00 - 17:45 Μήλος - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 10:00 - 17:45 Πειραιάς - Χανιά MINOAN LINES -
  KYDON PALACE
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 10:00 - 18:00 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B ELYROS
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Κυριακή, 1/8/2021 22:00 - 06:30 Πειραιάς - Χανιά ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST -
  F/B BLUE GALAXY
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Πηγή: Το παρόν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Crs Liknoss
  Τα δρομολόγια που παρουσιάζονται ενδέχεται να έχουν αλλαγή. Σε περίπτωση ταξιδιού, παρακαλούμε επιβεβαιώστε το δρομολόγιο με την αντίστοιχη εταιρία.
   
  Φίλτρα
  Ημερομηνία
  Δευτέρα, 26/7/2021
  Τρίτη, 27/7/2021
  Τετάρτη, 28/7/2021
  Πέμπτη, 29/7/2021
  Παρασκευή, 30/7/2021
  Σάββατο, 31/7/2021
  Κυριακή, 1/8/2021
  Εταιρία
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ANEK-SUPERFAST
  MINOAN LINES
  Τύπος Πλοίου
  Επιβατηγό Οχηματαγωγό
  Δρομολόγιο
  Χανιά - Πειραιάς
  Χανιά - Μήλος
  Πειραιάς - Χανιά
  Μήλος - Χανιά
  Πληροφορίες
  Δείτε όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς Χανιά. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης: Ημερομηνία, Ακτοπλοϊκή εταιρία, Τύπος πλοίου.