Ferry Routes Igoumenitsa - Corfu

Ferry Routes Igoumenitsa - Corfu
Search for Ferry Routes
Departure Port
Select
Destination Port
Select
Departure Date
Return Date
  Ferry routes for Igoumenitsa – Corfu for the next 7 days
  DEPARTURE
  DATE DEPARTURE - ARRIVAL TIME ROUTES COMPANY - VESSEL    
  Tuesday, 5/21/2019 03:15 - 04:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI.
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 04:00 - 05:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 05:00 - 06:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 06:00 - 07:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NANTI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 07:45 - 09:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 08:45 - 10:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 10:00 - 11:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 11:00 - 12:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 12:15 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 13:15 - 14:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 14:15 - 15:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 15:30 - 17:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 17:00 - 18:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 20:15 - 21:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 21:30 - 23:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 5/21/2019 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 03:15 - 04:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI.
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 04:00 - 05:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 05:00 - 06:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 06:00 - 07:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NANTI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 07:45 - 09:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 08:45 - 10:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 10:00 - 11:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 11:00 - 12:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 12:15 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 13:15 - 14:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 14:15 - 15:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 15:30 - 17:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 17:00 - 18:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 20:15 - 21:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 21:30 - 23:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 5/22/2019 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 03:15 - 04:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI.
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 04:00 - 05:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 05:00 - 06:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 06:00 - 07:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NANTI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 07:45 - 09:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 08:45 - 10:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 10:00 - 11:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 11:00 - 12:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 12:15 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 13:15 - 14:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 14:15 - 15:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 15:30 - 17:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 17:00 - 18:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 20:15 - 21:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 21:30 - 23:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 5/23/2019 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 03:15 - 04:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI.
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 04:00 - 05:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 05:00 - 06:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 06:00 - 07:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NANTI
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 07:45 - 09:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 08:45 - 10:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 10:00 - 11:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 11:00 - 12:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 12:15 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 13:15 - 14:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 14:15 - 15:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 15:30 - 17:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 17:00 - 18:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 20:15 - 21:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 21:30 - 23:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 5/24/2019 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 03:15 - 04:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI.
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 04:00 - 05:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 05:00 - 06:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 06:00 - 07:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NANTI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 07:45 - 09:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 08:45 - 10:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 10:00 - 11:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 11:00 - 12:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 12:15 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 13:15 - 14:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 14:15 - 15:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 15:30 - 17:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 17:00 - 18:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 20:15 - 21:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 21:30 - 23:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  NHREAS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 5/25/2019 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
   
  Filters
  Date
  Tuesday, 5/21/2019
  Wednesday, 5/22/2019
  Thursday, 5/23/2019
  Friday, 5/24/2019
  Saturday, 5/25/2019
  Shipping Company
  KERKYRA SEAWAYS
  J/V PLOION KERKYRAS
  Ship Type
  Car Passenger Ferry
  Ferry Route
  Igoumenitsa - Corfu
  Information
  Greek ferry routes, ferry schedules Igoumenitsa - Corfu. You can filter your search results by using the search filters: Date, Shipping company, Ship type.