Ferry Routes Igoumenitsa - Corfu

Ferry Routes Igoumenitsa - Corfu
Search for Ferry Routes
Departure Port
Select
Destination Port
Select
Departure Date
Return Date
  Ferry routes for Igoumenitsa – Corfu for the next 7 days
  DEPARTURE
  DATE DEPARTURE - ARRIVAL TIME ROUTES COMPANY - VESSEL    
  Saturday, 11/17/2018 03:00 - 04:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 03:45 - 05:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 06:30 - 08:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 07:15 - 08:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 08:30 - 10:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 09:15 - 10:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 11:30 - 13:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 12:00 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 13:00 - 14:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 14:30 - 16:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 15:00 - 16:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 16:30 - 18:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 17:30 - 19:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 20:00 - 21:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 20:45 - 22:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 22:30 - 00:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Saturday, 11/17/2018 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 03:45 - 05:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 06:30 - 08:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 07:15 - 08:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 08:30 - 10:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 09:15 - 10:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 11:30 - 13:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 12:00 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 13:00 - 14:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 14:00 - 15:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 14:30 - 16:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 15:00 - 16:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 16:30 - 18:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 17:30 - 19:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 20:00 - 21:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 20:45 - 22:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 22:30 - 00:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Sunday, 11/18/2018 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 03:00 - 04:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 07:15 - 08:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 08:30 - 10:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 12:00 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 14:00 - 15:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 15:00 - 16:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 17:30 - 19:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 20:45 - 22:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Monday, 11/19/2018 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 03:00 - 04:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 07:15 - 08:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 08:30 - 10:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 12:00 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 15:00 - 16:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 17:30 - 19:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 20:45 - 22:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Tuesday, 11/20/2018 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 03:00 - 04:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 03:45 - 05:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 06:30 - 08:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 07:15 - 08:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 08:30 - 10:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 09:15 - 10:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 11:30 - 13:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 12:00 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 13:00 - 14:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 14:00 - 15:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 14:30 - 16:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 15:00 - 16:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 16:30 - 18:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 17:30 - 19:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 20:00 - 21:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 20:45 - 22:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 22:30 - 00:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Wednesday, 11/21/2018 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 03:00 - 04:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 03:45 - 05:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 06:30 - 08:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 07:15 - 08:45 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIOS SPYRIDON
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 08:30 - 10:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 09:15 - 10:45 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 11:30 - 13:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 12:00 - 13:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 13:00 - 14:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 14:30 - 16:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKURA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 15:00 - 16:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 16:30 - 18:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 17:30 - 19:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 18:30 - 20:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  AGIA THEODORA
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 20:00 - 21:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  KERKYRA EXPRESS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 20:45 - 22:15 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 22:30 - 00:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  NIKOLAOS
  Car Passenger Ferry
  Thursday, 11/22/2018 23:30 - 01:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  IONAS
  Car Passenger Ferry
  Friday, 11/23/2018 03:00 - 04:30 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  AGIA IRINI
  Car Passenger Ferry
  Friday, 11/23/2018 03:45 - 05:15 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ANO XORA II
  Car Passenger Ferry
  Friday, 11/23/2018 05:30 - 07:00 Igoumenitsa - Corfu KERKYRA SEAWAYS -
  ELENI
  Car Passenger Ferry
  Friday, 11/23/2018 06:30 - 08:00 Igoumenitsa - Corfu J/V PLOION KERKYRAS -
  ALKINOOS
  Car Passenger Ferry
   
  Filters
  Date
  Saturday, 11/17/2018
  Sunday, 11/18/2018
  Monday, 11/19/2018
  Tuesday, 11/20/2018
  Wednesday, 11/21/2018
  Thursday, 11/22/2018
  Friday, 11/23/2018
  Shipping Company
  KERKYRA SEAWAYS
  J/V PLOION KERKYRAS
  Ship Type
  Car Passenger Ferry
  Ferry Route
  Igoumenitsa - Corfu
  Information
  Greek ferry routes, ferry schedules Igoumenitsa - Corfu. You can filter your search results by using the search filters: Date, Shipping company, Ship type.