Τιμές Καυσίμων Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
18/11/2020 8:23:43 μμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,599€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,896€
Shell V-Power Diesel
1,268€
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης
0,86€
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης - K.O. > 1000 lt
0,86€

ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
18/11/2020 8:21:36 μμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,469€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Πετρέλαιο Κίνησης Extra
1,159€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
18/11/2020 8:24:21 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,159€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

5 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΛΕΚΑ
Τελευταία Ενημέρωση
21/11/2020 1:28:15 μμ
ΕΚΟ Kinitron Unleaded 95 Plus
1,467€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
-
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
23/11/2020 10:00:11 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,478€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,745€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,268€
Diesel Θέρμανσης
-
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης - K.O. > 1000 lt
0,859€

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 9:20:25 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,468€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,158€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τελευταία Ενημέρωση
19/11/2020 9:19:21 μμ
Αμόλυβδη 95
1,465€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Jet Premium Diesel
1,19€
Diesel Θέρμανσης
0,88€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
0,87€

Ν.ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ν.ΡΙΓΓΑΣ ΟΕ

ΝΤΟΥΜΗ ΚΑΤΑΚΑΛΙ ΕΥΡΩΠΟΥΛΟΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ
Τελευταία Ενημέρωση
22/11/2020 11:05:41 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
-
Diesel Θέρμανσης
-
BP Heat - K.O. > 1000 lt
0,88€

ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ Νο 123 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΤΖΑΒΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
20/11/2020 4:35:46 μμ
BP Unleaded 95
1,467€
BP Ultimate 100
1,687€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,247€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ Νο 123 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΤΖΑΒΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
20/11/2020 4:36:21 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,157€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2

ΘΕΣΗ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 9:08:18 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,478€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,745€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,278€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2

ΘΕΣΗ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 9:08:13 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,468€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,168€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΚΑΛΥΨΩ No233

ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΚΟΜΠΙΤΣΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τελευταία Ενημέρωση
20/11/2020 1:22:13 μμ
BP Unleaded 95
1,467€
BP Ultimate 100
1,687€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,257€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΚΑΛΥΨΩ No233

ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΚΟΜΠΙΤΣΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τελευταία Ενημέρωση
18/11/2020 1:06:05 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,167€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 7:41:06 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,435€
Αμόλυβδη 100
1,665€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,255€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 7:41:16 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,155€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 7:13:07 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,458€
Αμόλυβδη 100
1,688€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,245€
Diesel Θέρμανσης
0,858€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
0,848€

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
24/11/2020 7:13:15 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,155€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές υγραερίου κίνησης (LPG) σε Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αμόλυβδη 100 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  0,896 €
Υψηλότερη: 0,896 €
Μέση: 0,896 €