Τιμές Καυσίμων Πάρος ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΚΙΑΔΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
24/09/2020 12:52:55 μμ
Αμόλυβδη 95
1,659€
Αμόλυβδη 100
1,79€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης D-FORCE
1,38€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
21/09/2020 10:54:57 πμ
ΕΛΙΝ Unleaded Crystal
1,72€
Αμόλυβδη 100
1,825€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
ΕΛΙΝ Diesel Crystal
1,42€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 5:40:19 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,65€
Αμόλυβδη 100
1,84€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel κίνησης
1,35€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΔ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Ή ΜΑΓΓΑΝΟ Ή ΚΑΜΠΙ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 6:01:46 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,65€
Αμόλυβδη 100
1,84€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel κίνησης
1,35€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΛΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 6:01:19 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,65€
Αμόλυβδη 100
1,84€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel κίνησης
1,35€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΘΕΣΗ ΚΗΠΟΣ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
25/09/2020 6:00:49 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,768€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,845€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,868€
Shell Πετρέλαιο Κίνησης Extra
1,358€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΘΕΣΗ ΚΗΠΟΣ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
25/09/2020 6:03:27 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,658€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,468€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΛΥΚΗΣ ΘΕΣΗ ΚΗΠΟΣ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
25/09/2020 6:04:12 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,358€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 5:40:11 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,44€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 5:40:04 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,35€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΔ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Ή ΜΑΓΓΑΝΟ Ή ΚΑΜΠΙ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 6:01:52 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,44€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΔ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Ή ΜΑΓΓΑΝΟ Ή ΚΑΜΠΙ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 6:01:42 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,35€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΛΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 6:01:47 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,44€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΛΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
27/09/2020 6:01:11 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,35€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΣΚΙΑΔΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
24/09/2020 12:53:56 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,36€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ
Τελευταία Ενημέρωση
21/09/2020 10:54:47 πμ
Αμόλυβδη 95
1,67€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,38€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Φίλτρα

Επιλογή Εταιρείας

Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές αμόλυβδης βενζίνης 100 οκτανίων σε Πάρος ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αμόλυβδη 100 Οκτ.:
Χαμηλότερη:  1,79 €
Υψηλότερη: 1,845 €
Μέση: 1,8175 €