Τιμές Καυσίμων Πρέβεζα ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠ/ΜΑ Δ΄)26820-41555

8o Χ.Λ.Μ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓ/ΤΣΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
Τελευταία Ενημέρωση
18/01/2018 9:39:31 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,264€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

3ο ΧΛΜ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΡΑΧΕΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
21/01/2018 7:09:41 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,488€
Αμόλυβδη 100
1,698€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,265€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 385 - ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
21/01/2018 7:26:00 πμ
Αμόλυβδη AVIN Best 95
1,488€
Αμόλυβδη 100
1,698€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best
1,269€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ Ο.Ε

Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 369 - ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
19/01/2018 11:10:32 πμ
Αμόλυβδη 95
1,499€
Αμόλυβδη 100
1,598€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,274€
Diesel Θέρμανσης
0,985€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΛΕΩΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 158, ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
17/01/2018 7:10:15 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,498€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,278€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1

6 ΧΛΜ Π.Ο. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΗΓOYMENIΤΣΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
17/01/2018 7:12:36 πμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,498€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
1,278€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΝΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
20/01/2018 2:41:45 μμ
Αμόλυβδη 95
1,509€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,814€
Diesel Κίνησης
1,278€
Diesel Θέρμανσης
0,99€
Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
0,98€

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΕ

Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289 ΠΡΕΒΕΖΑ 48100
Τελευταία Ενημέρωση
16/01/2018 10:36:48 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,279€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΛΑΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ

Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 456
Τελευταία Ενημέρωση
15/01/2018 3:45:29 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
1,299€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ

Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 385 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
17/01/2018 2:23:27 μμ
Αμόλυβδη 95
1,509€
Αμόλυβδη 100
1,695€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,819€
Diesel Κίνησης
1,319€
Diesel Θέρμανσης
1€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
20/01/2018 6:27:44 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Super Diesel
1,319€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
16/01/2018 2:18:25 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Πετρέλαιο Κίνησης Extra
1,328€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

3ο ΧΛΜ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΡΑΧΕΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
21/01/2018 7:09:55 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,335€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 385 - ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
21/01/2018 7:26:34 πμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
AVIN Diesel Best ACTION
1,339€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΕ

Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289 ΠΡΕΒΕΖΑ 48100
Τελευταία Ενημέρωση
16/01/2018 10:36:25 πμ
BP Unleaded 95
1,519€
BP Ultimate 100
1,799€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,819€
BP Ultimate Diesel
1,339€
BP Heat
1€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΛΑΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ

Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 456
Τελευταία Ενημέρωση
15/01/2018 3:45:20 μμ
Αμόλυβδη 95
1,529€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,809€
Diesel Κίνησης D-FORCE
1,349€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΛΕΩΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 158, ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
17/01/2018 7:10:23 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,588€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,845€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell V-Power Diesel
1,358€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1

6 ΧΛΜ Π.Ο. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΗΓOYMENIΤΣΑΣ
Τελευταία Ενημέρωση
17/01/2018 7:12:44 πμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,588€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
1,845€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0,815€
Shell V-Power Diesel
1,358€
Diesel Θέρμανσης
-
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης - K.O. > 1000 lt
0,999€

ΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
20/01/2018 6:27:24 μμ
BP Unleaded 95
1,557€
BP Ultimate 100
1,799€
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
BP Ultimate Diesel
1,379€
BP Heat
1,04€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
16/01/2018 2:17:50 μμ
Shell Αμόλυβδη 95 V-Power
1,657€
Shell Αμόλυβδη 100 V-Power Racing
0€
Υγραέριο κίνησης (Autogas)
0€
Shell V-Power Diesel
1,428€
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης
1,04€
Shell Πετρέλαιο Θέρμανσης - K.O. > 1000 lt
1,04€

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ
Τελευταία Ενημέρωση
19/01/2018 6:51:25 μμ
Αμόλυβδη 95 Οκτ.
-
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Diesel Κίνησης
-
BP Heat
1,04€
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τελευταία Ενημέρωση
16/01/2018 2:17:37 μμ
Shell Αμόλυβδη Ενισχυμένη 95 οκτανίων
1,547€
Αμόλυβδη 100 Οκτ.
-
Υγραέριο Κίνησης (AutoGas)
-
Shell Μείγμα Κίνησης Βιοντήζελ Extra
0€
Diesel Θέρμανσης
-
Diesel Θέρμανσης K.O. > 1000 lt
-
 
Φίλτρα

Επιλογή Εταιρείας

Πληροφορίες
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα πρατήρια καυσίμων - βενζινάδικα και τις τιμές πετρελαίου κίνησης σε Πρέβεζα ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Diesel Κίνησης:
Χαμηλότερη:  1,264 €
Υψηλότερη: 1,428 €
Μέση: 1,346 €