Ιστορικό
Φίλτρο κλειστό
Μοιράσου το:
Επαγγελματικές Κατηγορίες


Περιοχές


Λοιπά Στοιχεία

Ταξινόμηση: Α-Ω / Προτεινόμενη
1-17 από 17 αποτελέσματα

ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ταντάλου 32 & Αφροδίτης 21, Θεσσαλονίκη - Πύλη Αξιού, 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310554419
Website:
Επικοινωνία

ΟΑΕΔ - ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δωδεκανήσου 10, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310514990
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ

Κωλέττη Ι. 24, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310547180
Website:
Συμμετέχει στο Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ
Επικοινωνία

ΟΑΕΔ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507706
Website:
Επικοινωνία

ΟΑΕΔ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δωδεκανήσου 10 & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507716
Website:
Επικοινωνία

ΚΕΚ IDEA - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πίψου Χρήστου 9 & Μάντζαρου, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310546816
Συμμετέχει στο Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507744
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310902770
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΝΕΕ ΝΘΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη - Τούμπα, 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310902530
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΝΕΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507763
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΝΘΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507745
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΟΑΕΔ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507749
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΕΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507742
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΟΑΕΔ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τσάμη Λαζάρου 74-76, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310919409
Email:
Website:
Πρώην Βρεφονηπιακός Σταθμός Οργανισμού Εργατικής Εστίας ( ΟΕΕ )
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΔΛΟΕΜ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507791
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΤΕΙ ΕΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507732
Email:
Website:
Επικοινωνία

ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΝΘΕ ΝΕΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Δωδεκανήσου 10Α & ΤΘ 19466, Θεσσαλονίκη, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310507762
Email:
Website:
Επικοινωνία
1-17 από 17 αποτελέσματα
1